Pátrání po stopách prvních osadníků II.

zaklady

V jednom z předchozích vyprávění jsem se zamýšlel nad tím, kde lze hledat místo, na kterém Sebastian Finke postavil první dům v Polesí. Vycházel jsem při tom především z popisů pozemků prvních osadníků, tak, jak se nám zachovaly v původních kupních smlouvách z roku 1683. Tyto popisy a rovněž tak fakt, že i v polovině devatenáctého století se jako majitel domu č.1 uvádíčlověk jménem Taubman, mě vedly k domněnce, že první domy se nacházely v jihozápadní části obce přímo na jejím začátku podél cesty z Rynoltic. Jen místo, kde se nacházel dům Sebastiana Finkeho, jsem pouze odhadoval, a to především proto, že podle skoupých informací velmi brzo zanikl.

Krátký zápis, který tuto teorii potvrzuje, jsem následně našel v knize Josefa Bürgera Geschichte von Lämberg z roku 1886. V části věnované roku 1683 a založení Finkendorfu se Josef Bürger zmiňuje o tom, že dům Sebastiana Finkeho stál na parcele č.1198. Nahlédnutím do stabilního katastru vidíme, že se skutečně jedná o parcelu vlevo od silničky v místech, kde se od ní odděluje první cesta vlevo. Dnes je tato parcela rozdělena na tři s čísly 1198/1, 2, 3.
Dále Josef Bürger píše, že ještě před dvaceti lety, tedy někdy v šedesátých letech devatenáctého staletí, bylo místo, kde dům stával, jasně patrné podle obdélníkové prohlubně v ornici. V roce 1883, kdy se v Polesí slavilo dvousetleté výročí založení, již místo patrné nebylo a během oslav muselo být označeno praporem v německých barvách s nápisem: “Zde stál první dům v Polesí”.