Knihovna

Přehled literatury, zabývající se Polesím, Černou Louží a okolím

Fest-Chronik zum Ringelshainer Heimatsfeste – Gustav Lerch (1924) – vydáno při příležitosti rynoltických oslav 19.-21.června 1924
Heimatkunde der Gerichtsbezirke Deutsch-Gabel und Zwickau in Bohmen – Daniel Koch
Hrádecko-krajina na Nise- Marek Řeháček (2001)