O nás

Občanský spolek Černá Louže – Polesí (dále jen OSČLP) je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. OSČLP je právnickou osobou působící v Libereckém kraji na ploše Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a v přilehlé oblasti, zejména na katastrálním území obce Rynoltice, v osadách Polesí a Černá Louže . Členy OSČLP jsou obyvatelé těchto osad a příznivci dotčeného území.

Polesí je malebná převážně rekreační osada, ležící v lesním údolí asi 1,5 km severně od Rynoltic, ke kterým dnes administrativně patří. Její součástí je také sousední Černá Louže. Počet trvale žijících obyvatel k 31.1.2023 je v Polesí 83, na Černé Louži 21. Počet nemovitostí, respektive evidenčních čísel je v Polesí 59, na Černé Louži 20. Čísel popisných v obou obcích dohromady je 44.

Máte rádi Polesí a Černou Louži?

V řadě průvodců Lužických hor se dočtete, že oblast Polesí patří k nejkrásnějším místům severního pohraničí Čech. Lesy, skalní města, lidová architektura, průmyslovými exhaláty málo narušená příroda. To jsou pozitiva, která dokonce umožnila tuto ves označovat pojmem „lesní a vzdušné lázně“, což nebyl v první polovině minulého století marketingový slogan, ale skutečnost. Ještě v nedávné době patřila oblast k zásobárnám kvalitní pitné vody.

kaplicka

Vodní nádrž uprostřed obce, která sloužila jako přírodní koupaliště, byla pročišťována poměrně silným přítokem z prameniště U tří pánů, které bylo od počátku 20. století rovněž hlavním zdrojem pitné vody pro Polesí a Černou Louži, po napojení na společný řad pak i pro vodovod v Rynolticích. Nádrž, ležící na území CHKO Lužické hory, s nezastupitelnou úlohou zdroje vody pro hašení požárů v okolních lesích, byla a dosud je i jedinou větší vodní plochou v mikroregionu, která slouží k rozmnožování chráněných obojživelníků, jejichž množství a kondice je dobrým indikátorem kvality vody. Všichni víme, že se zhoršila. Ochrana životního prostředí, rekultivace prostoru a udržení slušných podmínek k trvalému bydlení i rekreaci v únosných mezích, udržení přijatelné kvality povrchové vody, vyčištění potoka, údržba sportovního areálu, včetně výsdadby zeleně, údržby volejbalového hřiště, opravy božích muk v okolí, záchrana, rekonstrukce a péče o kapličku v Černé Louži a zvoničku v Polesí, udržení čistoty a úpravného vzhledu  obce, zachování jejího původního charakteru včetně přírody, která ji obklopuje, pořádání oblíbených pravidelných akcí pro děti i dospělé, to je program občanského spolku, které vyvíjí svoji činnost v Polesí a Černé Louži.

Snaha, která se kryje se zájmy všech majitelů objektů a členů jejich rodin v obci, zastupitelstva i osobně pana starosty, který vyjádřil spolku podporu. To je i zájem sportovců, turistů a návštěvníků Polesí a Černé Louže, přátel mikroregionu, kteří zde objekty nevlastní, ale mají tuto oblast rádi.

Občanský spolek chce využít potenciálu svých členů, obecních i regionálních direktiv i platné legislativy České republiky a Evropské unie k prosazení zmíněného záměru, tak jako se tomu děje v řadě ohrožených lokalit, kde vznikají občanské spolky na jejich ochranu.

Nenechme degenerovat přírodní koupaliště na stoku, nenechme degenerovat louku a les na smetiště, nenechme sousedské a mezilidské vztahy poklesnout na úroveň lhostejnosti, pasivity a vandalismu. Hledáme slušné, inteligentní spoluobčany, kterým není lhostejné, jaké je jejich Polesí a Černá Louže a kteří jsou ochotni podle svých možností pomoci.

pramenPokud souhlasíte s uvedenými fakty, zveme i Vás do občanského spolku, který v  Polesí a Černé Louži vznikl a je zaregistrovaný u MV ČR jako právnická osoba. Zveme všechny občany- vás, kteří zde bydlíte po celý rok a máte svůj domov rádi i přes obtíže a často i nepříznivé podmínky, které musíte překonávat. Vás, kteří sem pravidelně přijíždíte a udržujete svoje chaty a chalupy v dobrém stavu již desítky let, někdy i přes řadu problémů a bez ohledu na osobní profit. Vás, kteří se do Polesí a Černé Louže rádi vracíte a chcete je nacházet pěkné i v příštích letech.

Vstupem do spolku vyjádříte svůj občanský postoj, který může být rozhodující. Cenu, kterou oblast Polesí a Černé Louže má, si možná uvědomíme až po letech.

V kulturní Evropě je normální, zajímat se o své okolí. Má to logiku i smysl.