Názvy a jména

Názvy a jména

Nutno poznamenat hned úvodem, že dnešní hezké jméno letoviska, zcela vystihující jeho polohu i genius loci, vzniklo po druhé světové válce. Nijak to nemění na úctě, kterou prokazujeme lidem, kteří v dávných dobách tato místa obývali a zanechali zde své nesmazatelné stopy.

Finkendorf a Schwarzpfütze

Přiznejme si, že sám předchozí název obce Finkendorf může, (vzhledem k příběhu o založení osady) i pokud se tehdejších, v 17. století platných morálních hledisek týče, vzbudit tak trochu smutný úsměv hodný kroku stranou českého velikána Járy (da) Cimrmana.

Černá Louže a její německé jméno Schwarzpfütze je obyčejnější, přiznejme si ale opravdovější, starší. Louže prostě byla černá, byla tam, každý se mohl přesvědčit, ledakdo asi i do ní sletěl cestou z hospody do statku, proto tam postavili kapličku, ke které se chodilo s modlitbou, aby cesta do Hrádku přes Horní Sedlo dopadla bez komplikací. Hospoda a statek, bahno a samota, krásný výhled na Ještěd, v černé louži, možná i léčivé, žáby a raci. Bylo tu vždycky jaksi volněji, byl tu dobytek a pastviny, koně a cesta na sever, nebezpečná, ale slibující poutníkovi zbohatnout, nebo alespoň přežít.

© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.env.cz