Polesí

je malebné letovisko, ležící severně od Rynoltic v romantickém údolí, obklopeném zalesněnými vrchy. Do konce 2.světové války se nazývalo Finkendorf podle prvního osadníka Sebastiana Finkeho, který se zde usadil roku 1683.

Černá Louže

ležící při silnici z Rynoltic do Horního Sedla, vznikla kolem selského dvora, založeného zde po roce 1550. U silnice ve středu osady je kaplička z roku 1724.

Zvonička v Polesí

Ve 30.letech minulého století nahradila původní dřevěnou zvoničku v Polesí zvonice nová, betonová. Ta zůstává jednou z dominant obce i dnes. Roubenou chalupu s podstávkou v pozadí již ovšem odvál čas..

Kaple na Černé Louži

Pohled na okolí kapličky na Černé Louži v době před vybudováním silnice na Horní sedlo. V pozadí výletní restaurant Steyrer Franzl.

Stabilní katastr z roku 1843

Teprve při detailním porovnání staré katastrální mapy se současným stavem naplno vynikne, jak málo se v obci za 170 let změnilo. Pár chalup zmizelo, ve 30. letech bylo postaveno pár zděných vil, o čtyřicet let později několik chat. Ale charakter zástavby zůstal nezměněn..

Hostinec Steyrer Franzl na Černé Louži

Podstávkové domy u rybníka v Polesí

Společná fotka z oslav 330 let Polesí

Film “Polesí v proudu času”

Máme pro Vás vánoční nebo chcete-li novoroční dárek. Nahráli jsme na youtube film o naší krásné vesničce, který jsme letos s manželem vytvořili k příležitosti oslav 340 ti let založení obce.
Bylo to čistě z lásky k tomuto místu a je to dárek pro Vás všechny, kteří to v Polesí máte rádi, tak jako my.
Přejeme Vám mnoho štěstí v novém roce 🙏🤍
Katka a Pavel

Poselství pro příští generace…?

Tentokrát trochu netradičně. Jistě si řada z vás pamatuje hrůzostrašnou, dnes naprosto nepředstavitelnou skládku u lesa, na louce pod Havranem, v těsné blízkosti koupaliště a potoka. Pro ty kdo netuší o čem je řeč, tak celá plocha současné louky za borovicemi za domem Šmídů, ohraničena cestičkou vedoucí na rozhlednu a dole potokem, bývala obrovská veřejná skládka komunálního odpadu. Vznikla někdy v druhé polovině 60. let a vydržela zde neuvěřitelných přibližně dalších 20 let až do druhé poloviny let 80. Původně mělo být údajně na tomto místě, bývalého pole, vybudováno sportovní hřiště a odpadem, který sem začal být navážen, měl být povrch zpevňován. Z projektu hřiště následně sešlo, ale skládka zůstala a začala se vydatně plnit a rozrůstat. Plná kolečka s odpadky sem vozili všichni obyvalelé vesnice, začaly dokonce oficiálně přijíždět nákladní vozy s odpadem z Rynoltic i Jablonného. Vždy zacouvaly doprostřed skládky a vysypaly celou sklápěčku plnou odpadu na zem. Jednalo se skutečně o veškerý odpad – mimo větví a listí ze zahrad tu bylo sklo, plasty, plechovky, staré nádobí, našly se celé kočárky, hračky, oblečení, boty, staré televize, rozebrané střechy, cihly, železa, zbytky hnijícího jídla,…po hromadách se nezřídka proháněli potkani. Občas přijel traktor a kupy odpadu rozhrnul, to byla veškerá starost ze strany obce. Pro nás, tehdejší děti, byl “smeťák”, ale ráj 😅, dokázali jsme hodiny prolézat mezi odpadky a hledat poklady 😀 a že se jich našlo! Mnohdy ale bylo vidět i nějakého dospělého, který právě vyvezl své kolečko odpadu a pozvolna jej opět plnil úlovky, které vytahoval z hromad okolo sebe…nacházely se celé, dnes již starožitné kousky nádobí, obrazy, poličky,…mnoho takových skvostů zdobí dodnes interiéry místních chalup 🙂.
Tolik k nechvalné historii dnes pěkné loučky pod Havranem. V současné době je plocha zavezena velkou vrstvou hlíny, upravena a pravidelně sekána. Kdo o skládce neví, naštěstí nic nepozná (viz. titulní foto rozkvetlé louky z loňského léta). Dnes jsem ale šla po cestičce na rozhlednu a všimla jsem si, patrně od divočáků, velmi rozrytého a rozbahněného povrchu v těsné blízkosti cestičky, téměř u potoka. Z bahna vykukovalo množství odpadků, což mě celkem vyděsilo, myslela jsem, že je to nějaký čerstvý odpad, tedy nová černá skládka. Ovšem při bližším ohledání jsem zjistila, že se jedná o odpad starý cca 40 let, fotografie s cenami v Kčs a staré výrobky z našeho dětství, jsou toho důkazem…Z jedné strany jsem ráda, že odpadky nejsou aktuální, z druhé strany mě vyděsilo, v jak skvělé kondici se takto starý odpad, který je stále pod vrstvou hlíny přítomný, nachází. Posuďte sami. Plasty nejsou spuchřelé, barvy jsou zachovalé, ani kov se nerozpadl. Je dobře, že je pryč doba, kdy toto bylo tolerováno a na ochranu přírody se příliš nebral ohled, ale i nyní se stále najdou lidé, kteří si naší krásné krajiny neváží a při procházce nebo při sběru hub a borůvek své odpadky dokáží zahodit uprostřed lesa. Náš les v Polesí je toho mnohdy důkazem…Jak dlouho odpad v přírodě vydrží v nezměněné podobě, vidíte názorně v tomto mém dnešním příspěvku. Pokud se půjdete projít v nejbližší době na Havrana, vezměte s sebou do kapsy igelitku a společně alespoň vyčnívající odpad zlikvidujme 🙏🤗.
Katka

PF 2024

Čištění koupaliště v Polesí 2023

Jelikož vodní nádrž v Polesí nebyla již několik let vyčištěna a navíc se v ní vytvořilo velké hejno ryb, které částečně připlavaly potokem z lesního jezírka a částečně byly, k velké nevoli většiny obyvatel, do koupaliště uměle nasazeny, vznikla na dně nádrže vysoká vrstva bahna, přemnožili se zde velké pijavice a vodní nádrž nemohla být využívána jako koupaliště, jak tomu vždy v předchozích desetiletí bylo. Výbor Spolku tedy po mnohých urgencích občanů, domluvil s místním úřadem termín vyčištění, který musel být s ohledem na líhnutí žab až na podzim. Koupaliště bylo vypuštěno, ryby byly odloveny rybáři z Jablonného a přesunuty do jiného rybníku, byla svolána brigáda občanů a pomocí bagru a radlice bylo bahno shrnováno, nakládáno na valník a odváženo. Brigádníci shrnovali bahno z boků koupaliště a ručně nakládali do lžíce bagru, některá děvčata se vrhla na vytrhávání náletů ve spárách hráze a vyjelo i několik sekaček na okolí koupaliště. Tráva se následně naložila a odvezla. Velké dík všem kdo na brigádu dorazili! Díky panu starostovi, který poslal mechanizaci a akci z obecních peněz zafinancoval.
Největší zásluhu na vyčištění nádrže ovšem mají dobrovolní hasiči, kteří celý den jezdili a nakládali a následně pomocí hadice spláchli zbytek bahna. Velký dík pánové! Jako poděkování za vydatnou pomoc nejen s koupalištěm, ale i s přípravou stolů a stanů na naší letní akci, donesl výbor Spolku hasičům chlebíčky a soudek piva.
V současné chvíli se čekalo s napuštěním koupaliště, až se opraví koryto potoka u Budulínka, protože hrozilo že se velké množství bahna z výkopu opět navalí do koupaliště a dále na opadání listí z velké lípy na hrázi. Čištěni koryta je pro letošek zastaveno, listí, jak slíbil pan starosta, bude snad tento týden odstraněno a koupaliště se začne napouštět.
Myslím, že většina z nás si přeje, aby naše koupaliště opět plnilo svůj účel, abychom se v letních měsících mohli zchladit, zaplavat si, tak jak tomu vždy bývalo. Nikdy tu ryby nebyly a chtěli bychom apelovat na naše spoluobčany, aby jednak nevypouštěli do potoka nic co do něj nepatří a aby do nádrže nenasazovali žádné ryby, aby se obnovil přirozený ekosystém, který sem patří. Jedná se o žáby, jejich vajíčka i pulce, které se zde každoročně vydatně rozmnožovali, dále čolky, mloky, potápníky a vodoměrky, kteří tu po celá desetiletí žili, a v důsledku nasazení ryb byli prakticky vyhubeni. Doufejme, že se po dlouhé době příští sezónu vykoupeme 🙏🙂.

Dušičkový průvod

V sobotu 4. 11. 2023 jsme byli opět po roce společně zapálit svíčky za naše blízké v naší krásné kapličce na Černé Louži.

Dušičkový – lampiónový průvod v sobotu 4.11. v 18. hod.

V sobotu 4.11. půjdeme “dušičkový” nebo chcete-li 🙂 lampiónový průvod ke kapličce na Černé louži. Kaplička bude otevřená, kdo bude chtít, může tam zapálit svíčku, přinést podzimní kytičku,…

Sraz je v 18. hod. u koupaliště. Pojďte s námi, je to hezká společná chvíle, kterou si každý může prožít podle svého.

Dobročinná aukce a bazárek oblečení 2023

Po valné hromadě dne 26. 8. 2023 proběhla v kempu Černá Louže opět tradiční dobročinná aukce půdních nálezů a nově i bazárek oblečení. Aukci jako vždy skvěle moderoval Pavel Podhorecký, pokladnu střežil Vašek Šmíd, celý bazárek vymyslela a zorganizovala Anička Schuma, vydatně pomáhala Klára Zbrojová. Všem kdo akci uspořádali, jakkoliv pomáhali, přinesli věci do aukce nebo nakoupili, patří velký dík! Opět se vše vydařilo a z aukce bylo vybráno rekordních 16.605,- a z nového bazárku krásných 3.390,-

Dne 26. 8. 2023 se konala Valná hromada OSČLP

Před zahájením valné hromady předal odstupující předseda Petr Zázvorka novému předsedovi Martinu Valdaufovi pomyslné žezlo (dřevěnou palici) 🙂

Zápis z valné hromady Občanského spolku Černá louže – Polesí, konané dne 26. 8. 2023

Z celkového počtu 56 členů, bylo přítomno 46, z toho 13 v zastoupení

 1. M. Valdauf zahájil schůzi a vysvětlil pravidla hlasování. Vyslovil poděkování výboru i dalším členům za celoroční snahu o skvělé fungování a za uskutečněné akce.
 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady: stav členské základny Spolku je 56, usnášeníschopná nadpoloviční většina je přítomna
 3. Představení nových členů Spolku.
 4. Seznámení s kooptací nových členů do výboru Spolku (I.Žmudová, V. Mocová) a dozorčí rady (A.Schuma), po odstoupení Vetešníkových z výboru i ze Spolku a odstoupení J.Martínka z funkce ve výboru Spolku.
 5. Hlasování o zvýšení členských příspěvků
 6. Zpráva výboru o činnosti Spolku za uplynulý rok srpen 2022–srpen 2023:
 • výbor zažádal o zvýšení účelové dotace z 20.000 Kč na 35.000 Kč (organizace oslav založení Polesí, webové stránky, údržba obce,…)
 • vyúčtoval vyčerpání dotace za rok 2022. Vyúčtování bylo schváleno obcí Rynoltice.
 • 23.11. proběhlo veřejné jednání o územním plánu. Výbor podal několik připomínek a podařilo se zastavit výstavbu asfaltové silnice na Černé Louži a další výstavbu v okolí ČL.
 • Další činnosti výboru:
 • navázání bližší spolupráce s CHKO a dalšími organizacemi
 • zveřejnění (i zpětně) zprávy o majetkovém stavu Spolku
 • žádost o prodloužení smlouvy o pronájmu pozemků v centru obce
 • výbor apeluje na řešení situace s hromaděním odpadků v boudě na odpady (vyvěšení cedule k odkládání odpadu, žádost o poskytnutí většího kontejneru na sklo
 • řízení datové schránky pro Spolek
 • podání daňového přiznání za rok 2022 (M. Valdauf upozornil, že od příštího roku je třeba, aby účetní uzávěrka byla schválena valnou hromadu. Z tohoto důvodu je třeba upravit stanovy)
 • oživení a úprava loga Spolku, které bude používáno při všech akcích
 1. M. Valdauf upozornil, že není v silách výboru selektovat fotky pořízené na veřejných akcích pořádaných Spolkem v případě, že někdo nechce, aby jeho fotky (nebo fotky jeho dětí) byly zveřejněny na webových stránkách
 2. Byly aktivovány webové stránky Polesí: www.polesí.eu., stránky jsou opět v provozu a jsou pravidelně aktualizovány. M. Valdauf informoval o snaze zahraniční společnosti vymáhat poplatek za užití fotografie na webových stránkách v roce 2014. Výbor se rozhodl na tuto výzvu nereagovat, neboť nese znaky podvodného jednání a pro vymáhání poplatku ve výši přes 5.000 Kč není opodstatnění (www stránky byly dlouhodobě nefunkční).
 3. K. Jakešová shrnula akce, které se uskutečnily v uplynulém roce:
 • pověšení kříže na zvoničce
 • Dušičkový průvod v listopadu (předpokládané datum pro rok 2023 je 4.11.)
 • Zdobení vánočního stromu (pro tento rok se budou vyrábět nové ozdoby)
 • Zpívání u vánočního stromu každý adventní víkend
 • Otevírání studánek a čištění pramenů
 • Stavba májky a pálení čarodějnic
 • Podpora a pomoc na Koloběžkiádě, pořádané J.Marešovou a R. Kresilovou
 • Dětský den a Regata Polesí (prosba o shromažďování vyřazených hraček během roku, které se použijí na dětský den)
 • 5 brigád na úklid okolí koupaliště (sekání, nákup a instalace nové lávky k rozhledně Havran, vysazení nového hlohu, doplnění substrátu k hlohům i rhododendronům ošetření plotu koupaliště fungicidem, natření nástěnek, likvidace skládky větví a zetlelé trávy u koupaliště,…)

Návrhy na další možné akce: drakiáda.

K. Jakešová informovala, že se podařilo zprovoznit veřejnou FB skupinu „Polesí a Černá louže v Lužických horách“.

10. Plánované čištění nádrže – M. Valdauf informoval o plánované vyčištění nádrže obcí Rynoltice v druhé polovině září/počátkem října a o plánované definitivní přeměně nádrže na koupaliště (obec Rynoltice bude žádat dotace evropské unie). Upozornil na problém svévolného nasazení ryb (soukromá iniciativa obyvatele vesnice).

Podnět členů Spolku: prověřit možnost vyčištění záchytné nádrže (čistící jímky) před bývalým penzionem Budulínek; vyčistit břehy přítokového potoka; je třeba prověřit, zda se přítokové kanály nekřižují s čističkou ze Sportturie.

 1. K Valdaufová prezentovala revizní zprávu dozorčí rady:
 • Stav členské základy
 • Kontrola členských příspěvků (je možné platit jak v hotovosti, tak převodem)
 • Kontrola majetku (sekačka na trávu)
 • Kontrola finančního stavu
 • Vyjádření k navrhované změně stanov (rada souhlasí s navrhovanými změnami bez výhrad)
 1. Valná hromada hlasováním jednomyslně schválila poměrem

PRO: 46 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

 1. Revizní zprávu za rok 2023;
 2. Účetní závěrku za rok 2022 a předložené daňové přiznání za rok 2022;
 3. Změnu stanov (hlasování „per rollam“= hlasování na dálku; změna podmínek ke svolání a průběhu valné hromady; aktualizace stanov v souladu s platnou legislativou a zjednodušení stanov; navýšení členských poplatků z 50 Kč na 100 Kč; prodloužení doby funkčního období dozorčí rady z 1 roku na 3 roky; omezení maximálního možného počtu členů výboru Spolu z 15 členů na 7; možnost udělení čestného členství se sníženým členským příspěvkem 1 Kč);
 4. Doplnění výboru o členy Vanda Mocová a Iva Žmudová;
 5. Novou dozorčí radu ve složení K.Valdaufová (předsedkyně), Anna Schuma a Klára Zbrojová.
 1. M.Valdauf informoval o plánovaných činnostech a akcích na další rok (nad rámec pravidelných akcí):
 • Oprava lavičky na vyhlídce
 • Oprava lavičky v altánu za hájovnou
 • zakrytí otevřených kanálů v blízkosti stavidla nádrže
 • dokončení oplocení koupaliště. Členové Spolku se vyjádřili pro dokončení oplocení živým plotem. Padl návrh na dřevěnou závoru místo kovové brány. Výbor zváží, co s vyrobenou kovovou bránou.
 1. Diskuze:
 • Návrh na pokácení stromů před vyhlídkou Havran.

Velké díky všem! Oslava 340 let založení Polesí, dětský den a regata dopadla skvěle!

12. srpna 2023 proběhl jako tradičně dětský den, tentokrát v kovbojském stylu a již 70. regata Polesí. Následovala velká oslava k výročí 340 let založení obce s koncertem Brontosauři revival a promítáním filmu Polesí v proudu času. Předcházející deštivé počasí se naštěstí, jako na objednávku, umoudřilo a už od rána zářilo slunce a dokonce lehce pofukoval větřík, zkrátka nebývale ideální podmínky pro start závodu plachetnic. Ten odstartoval cca v 10 hodin a zhruba za hodinu byly všechny lodě v cíli. Celkovým vítězem se stal Jenda Zvoníček s lodí Černý Korzár.

Následoval běh kolem koupaliště, oblíbené přetahování dětí i dospělých, společné foto a vyhlášení výsledků. Poté šly děti plnit úkoly, které pro ně připravily kovbojky ve westernovém městečku Finkenville. Za úkoly dostávaly dolary, za které si následně mohly nakupovat zboží v Saloonu. Bylo nutné například podojit kravku, účastnit se závodu na koních, pochytat vajíčka od slepiček v kurníku, chytit tele do lasa, shodit podkovou hranici z plechovek, vyrýžovat zlato a následně ho proměnit v bance za další dolary. Úkoly všichni plnili s nadšením a v Saloonu se vytvořila veliká fronta, děti chodily nakupovat i několikrát, ale odměn pro všechny malé kovboje bylo dostatek, takže všichni odcházeli spokojeni.

Po 14. hodině se dle domluvy začaly nosit jídla na připravený rautový stůl a také guláš, který každý uvařil doma a následně byl smíchán s ostatními ve velké lorně a tak vznikl společný Polesácký guláš. Ve stánku s prodávalo pivo a limonáda.

Po celou dobu akce bylo možné si prohlédnout vystavené fotografie z historie naší obce.

V 16. hod. začal koncert skupiny Brontosauři revival. Písně bratrů Nedvědů zná téměř každý, takže už po prvních tónech se většina z nás přidala a po celou dobu koncertu se společně zpívalo a následně i tančilo. Kapela hrála krásně a všichni si koncert společně užili. Obzvlášť poslední přidané písně byly pro většinu z nás dojemné a kapela sklidila velký úspěch a potlesk.

Po koncertě proběhla jako vždy dokonalá a krásná sokolnická ukázka Saši Vrágy na louce pod Havranem.

Po setmění pak následovalo promítání filmu Polesí v proudu času, který ukázal život v Polesí od jeho založení až do současnosti. Film sklidil také velký úspěch a všichni projevili zájem vidět ho znovu…

Celá sobotní akce byla krásná a dopadla skvěle. Příprava byla náročná, pomohla velká spousta z Vás. Každý kdo byl požádán o pomoc, se pro svůj úkol doslova nadchl a dovedl ho k naprosté dokonalosti! Byla to velká společná práce, která nás všechny bavila a na výsledku to bylo vidět. Takže velké díky všem, kteří jste jakkoliv pomohli, přinesli občerstvení, přispěli do kasičky, díky Vám všem, kteří jste přišli. Bylo to s Vámi skvělé a stálo to za to!

Na těchto odkazech si můžete prohlédnout fotky z celého dne:

https://www.rajce.idnes.cz/polesi-cernalouze/album/oslava-k-340-letum-zalozeni-polesi-2023

https://www.rajce.idnes.cz/polesi-cernalouze/album/detsky-den-2023-kovbojove-a-70-regata-polesi

https://www.rajce.idnes.cz/polesi-cernalouze/album/brontosauri-revival-v-polesi

Bazárek oblečení na Louži

Letos se poprvé můžete těšit na Bazárek oblečení a doplňků, který proběhne 26.8. v rámci aukce půdních nálezů.

Pokud tedy máte pěkné oblečení, které může ještě někomu udělat službu, můžete ho vyprané přinést, v době příjmu věcí do aukce, tedy od 14 – 16 ti hodin, do kempu na Černé Louži.

Můžete nostit oblečení dámské, pánské i dětské, doplňky (kabelky, bižuterii, pásky,..) Prosíme pouze věci kvalitní a hezké. Nenoste spodní prádlo, plavky, ani obuv.

Co se bude dít s penězi za prodej?

Co se vybere z Bazárku, půjde do pokladny spolku Louže a Polesí a my budeme mít více prostředků třeba na dětský den nebo na zvelebovaní okolí🍀

Co se stane s oblečením, co se neprodá?

Jsme domluveni s Dětským domovem v Jablonném v Podještědí, vše co zbyde, dostanou děti.❤️

S dotazy se obracejte na Ani Schuma tel: 606 032 165

Všem děkujeme za spolupráci a těšíme se