Květnové jednání výboru OSČLP

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V pátek 3.května, v předvečer jarní brigády, se sešli členové výboru OSČLP, aby projednali plán činnosti na letošní sezónu a schválili několik bodů a změn. Řeč přišla i na zhodnocení předešlých akcí a záměrů a zamysleli jsme se i nad budoucím směřováním občanského sdružení. Zkrátka, bylo co řešit a o čem mluvit, takže jsme se nakonec rozcházeli pozdě v noci za hluboké tmy….

Zápis z květnového zasedání výboru OSČLP, č. 1/2013

Přítomni: Martínek, Ostrovský, Krupa, Horáčková, Šmíd, Zázvorka
Omluveni: Zelenková

Program:

 1. Členové výboru byli seznámeni s ukončením roku 2012, ve kterém se členové výboru Zázvorka, Krupa, Šmíd, zúčastnili zasedání zastupitelstva Rynoltic, v souvislosti se zájmem  o obecní pozemek v centru Polesí, které souvisí s bývalým koupalištěm, kdy jeden ze zájemců chtěl pozemek odkoupit a postavit zde rodinný dům, druhý odkoupit a postavit zde chatu. Oběma zájemcům, díky upozornění, že zde jde o pozemek, v územním plánu určený pro rekreaci a sport, nebylo zastupitelstvem obce vyhověno.
 2. Na základě tohoto rozhodnutí požádalo OSČLP písemně o dlouhodobý pronájem tohoto pozemku pro sportovní účely. O této žádosti nebylo dosud  na zastupitelstvu rozhodnuto.
 3. V návaznosti na tuto skutečnost, požádalo Občanské sdružení Jitrava o převod podobného pozemku do vlastnictví jejich sdružení. Žádost jim pomohla  vypracovat v rámci spolupráce Dr. Tereza Horáčková, členka výboru OSČLP.
 4. Na podzim  2012 dokončena oprava lávky pod Havranem (Šmíd, Zázvorka)
 5. Zároveň bylo zastupitelstvo obce Rynoltice písemně požádáno o dotaci na akce, související s úpravami v centru obce Polesí. (Zázvorka)
 6. Této žádosti byla zastupitelstvem Rynoltic poskytnuta dotace ve výši 15 tisíc Kč, která bude vyúčtována  nejpozději do prosince 2013. Tato dotace byla na základě výzvy obce podepsána na základě smlouvy a převedena na účet OSČLP. Zároveň byla v termínu fakturačně vyúčtována  dotace 15 tisíc Kč za rok 2012  (Zázvorka, Šmíd, Zelenková).
 7. Bylo odevzdáno vypracované Přiznání k dani z příjmů OSČLP za rok 2012 (Vypracovala  Zelenková ,na základě podkladů Šmída, FÚ předal Zázvorka)
 8. Byly předány podklady účetnictví, týkající se členů OSČLP a stavu členských poplatků (Zelenková)
 9. Výborem OSČLP byla odsouhlasena změna stanov, (veřejné provozování aukcí pro účely hospodaření sdružení, změna výše poplatků na 50 Kč/ rok. Od roku 2014, schváleno osobní upozornění členů, kteří mají nedoplatky v uplynulých letech.(Zázvorka projedná  – v průběhu léta uskutečnit)
 10. Konstatováno, že zasazené stromy v okolí nádrže se až na jeden se ujaly, v případě, že by se cca do jednoho měsíce neobjevily listy, bude tento strom vyměněn (Ostrovský)
 11. Bylo konstatováno, že Aleš Krupa na svém pozemku dokončil po dohodě s CHKO LH úspěšně vyhloubení tůně Černá Louže, zavezené odpadky a zarostlé, (vybagrování). Černá Louž tak získala původní lokalitu, která jí dala jméno a tvoří s kapličkou z roku 1762 smysluplný celek. V blízké době přibude ještě lavička.
 12. Plot kolem bývalého koupaliště: Krupa předvedl vizualizaci různých variant plotu. Bylo konstatováno, že nejvíce vyhovuje z estetického hlediska dřevěná ohrada, po zkoušce v realitě rozhodnuto požádat o odstranění železného plotu, který neplní původní funkci, kterou bylo oplocení za účelem provozování koupaliště, které vzhledem k současné situaci nepadá v úvahu, trosky plotu hyzdí okolí nádrže.
 13. Úprava centra: rozhodnuto o přednostní úpravě bývalého volejbalového hřiště a jeho celková rekonstrukce, v rámci možností  – využití i pro další druhy sportů, kromě volejbalu např. nohejbal, petanque atd. Využít sloupy poskytnuté z Rynoltic, zahájení akce – svolána dobrovolná pomoc na úpravu centra – 4/5/2013. Pokud možno využít mechanizace (bagr), beton na opravu přikrytí potoka, zabetonování sloupů, dovoz písku, event. škváry) – odsouhlaseno Řídí Ing. Bludský
 14. Úprava zeleně v okolí hřiště, odstranění náletů na ploše bývalé klubovny –4/5/2013 (odsouhlaseno)
 15. Otevírání studánek – svolání dětí a rodičů, spojené s výletem k pramenům Otakar a Oskar, 10 hod. 5/5/2013 (Horáčková – zakoupení drobných cukrovinek, Šmíd, zajistí ukrytou kešku) – odsouhlaseno
 16. Schváleny termíny důležitých akcí v létě 2013, rozhodnuto, pořádat je odděleně: v sobotu  3/8/2013 Valná hromada a Aukce, v sobotu 17/8/ 2013 Dětský den, Regata a Oslava výročí Polesí 1683- 2013.
 17. Byla dokončena rekonstrukce a montáž 11 laviček v okolí nádrže a jejich nátěr (Zázvorka, Šmíd)
 18. Program oslav Polesí bude v nejbližší době upřesněn, náměty: zasazení stromu (platan) v prostoru louky v centru, společná fotografie, hosté, vatra, hudební doprovod, turnaj v pétanque
 19. Do termínu oslavy musí být dokončeny úpravy hřiště
 20. Po prohlídce všech návrhů bylo všemi hlasy odsouhlaseno logo, nabídnuté v použitelném stavu (barevné), bude dopracována zjednodušená varianta pro razítko a použití při nízkém rozlišení
 21. Další náměty budou prohovořeny se starostkou Rynoltic, předběžně přislíbena její účast (Zázvorka)

V Polesí 3/5/2013

Zapsal Petr Zázvorka


Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562