Co nás čeká v letošním roce?

Zimní období je tradičně časem plánování a příprav akcí, které bychom pak rádi v průběhu jara, léta a podzimu uskutečnili. Předkládám proto k diskuzi návrh činností na rok 2014, který je pochopitelně  možné modifikovat a případně doplnit dle Vašich nápadů a návrhů.

Samostatnou kapitolou je fakt, že nový Občanský zákoník, který vstoupil v platnost na začátku roku, již pojem “občanské sdružení” nezná. Bude proto třeba sdružení převést buď na formu Obecně prospěšné společnosti, nebo Spolku. V případě spolku se jedná o změnu čistě formální, ale bylo by dobré se zamyslet nad novým jménem, které v sobě bude muset výraz “spolek” zahrnovat…

Návrh na činnost OSČLP v roce 2014

I.                    Administrativa:
 1. Vyúčtování za rok 2013 (Zelenková, Šmíd, Zázvorka)
 2. Podpis smlouvy o dotaci OSČLP na základě žádosti, převedení schválené dotace 20 000 Kč na účet sdružení   (Zázvorka, Šmíd)
 3. Smlouva o dlouhodobém pronájmu parcel v centru Polesí, – na základě schválení zastupitelstvem obce (Zázvorka, Krupa, Šmíd)
 4. Rozhodnutí o přeměně názvu Sdružení (Spolek, Obecně prospěšná společnost – Zázvorka, Krupa, Horáčková, Zelenková, schválení výbor, Valná hromada, změna stanov)
 5. Výběr nevybraných příspěvků, (Zelenková – seznam, Marešová, Kolářová)
 6. Schválení pravidel užívání hřiště a pozemku na návsi (Bludská, Horáčková, Zázvorka)
 7. Pokračování ve vydávání informací na stránkách www.polesi.eu (Krupa…)
II.                  Společenské akce
 1. Valná hromada – schválení stanov, volba výboru, schválení činnosti (Zázvorka, Krupa, Zelenková, výbor OSČLP)
 2. Dětský den, 51. Regata Polesí  (Šmídová, Jakešová, Marešová, + pomoc členové, Mareš plakát)
 3. Aukce chalupářských předmětů (Šmíd, Kolářová, Mareš  –  plakát)
 4. Utkání ve volejbale s Jitravou (Bludští)
III.                Veřejně prospěšné práce pro Polesí a Černou Louži
 1. Vyčištění nádrže koupaliště – ve spolupráci se starostou a hasiči Rynoltice
 2. Vyčištění okolí Polesí od odpadků – ve spolupráci s hajným, Vrágou, starostou
 3. Vyčištění pramenů  –  otevírání studánek Oskar, Otakar (Horáčková, matky s dětmi)
 4. Údržba volejbalového hříště (Bludští)
 5. Údržba pozemku (sekání trávy – služby, Chudý?)
 6. Zařízení na pozemku a hřišti- přístřešek, bedna (Bludský, Šmíd)
 7. Dokončení hřiště na petanque ( Krupa, Zázvorka)
 8. Jednoduchý plot u koupaliště a hřiště (Šmíd, Bludský, Krupa)
 9. Údržba křížku na cestě do Rynoltic (Kaplický, Kaplická)
 10. Oprava interiéru kapličky v Černé Louži (Kaplická, ?…)
 11. Oprava střechy zvoničky v Polesí – zadání (starosta, Bludský)

Kromě garantů akcí se předpokládá součinnost ostatních členů při organizaci i aktivní účasti!

Petr Zázvorka


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668