Vypnuli nám potok III

Před časem jsme ohledně našeho potoka oslovili paní Zuzanu Růžičkovou, která má na CHKO Lužické hory na starosti problematiku vod. Tlumočili jsme jí naše starosti a požádali jí, aby prověřila, zda současný nedostatek vody nemůže nějak souviset s pracemi kolem vodojemu U tří pánů.

Paní Růžičková odpověděla následující:

Dobrý den,

moc se omlouvám, že se ozývám až nyní, ale podzim je pro nás velmi náročné období, kdy je nejvíce práce a nejméně času. Každopádně jsem se k potůčku na Polesí snažila zjistit vše dostupné, ale bohužel toho není mnoho a vypadá to, že opravdu za letošní situaci může především sucho. To mi potvrdili i na Severočeských vodovodech a kanalizacích v Liberci, dle ústního sdělení měli letos velký problém s nedostatkem vody v oblasti, museli prý dovážet vodu i v cisternách. Také kvůli nedostatku a zhoršené kvalitě vody v oblasti Rynoltice, Polesí, Jitrava byl zrealizován vodovodní přivaděč z vodojemu Lvová do čerpací stanice Jitrava, odsud je při nedostatku vody čerpána voda do vodojemu U tří pánů. Voda z pramenišť nad Polesím tedy není nikam odváněna, slouží pouze pro zásobování obce a vodojem je naopak dotován vodou ze Lvové. Situace by se snad mohla mírně zlepšit tím, že dle ústního sdělení SčVaKu přestanou pravděpodobně využívat vodu z prameniště nad Polesím kvůli její zhoršené kvalitě a ta by potom měla dotovat potůček. Koupaliště bych letos nedoporučovala čistit s ohledem na nedostatek vody, situaci se budu dále věnovat (díky výměně starostů v Rynolticích se mi zatím nepodařilo získat informace od obce), správce toku (LČR s.p.) jsem kontaktovala, o žádné mimořádné situaci na toku nebo v povodí toku nemá informaci. Na potoce jsem se byla podívat, na horním toku voda teče, níže na toku jsou již jen tůně a voda se zde ztrácí na písečném podloží. Ještě chci potok projít celý, abych měla představu o stavu koryta a okolních pramenišť. S případným návrhem nějakého řešení bych každopádně počkala ještě alespoň na příští sezónu, vzhledem k tomu, že tato byla opravdu velmi suchá a atypická vzhledem k úplné absenci sněhu v zimě. Pokud se mi podaří zjistit nějaké další informace, které by vysvětlovaly nedostatek vody v potůčku, dám Vám vědět.

Téměř ve stejnou dobu se na nás obrátila i zástupkyně firmy AZ Consult, která pro Lesy ČR právě zpracovává tzv.pasport potoka. O co jde? Zde je jejich vyjádření:

Pasport Rynoltického (!) potoka zahrnuje zdokumentování stávajícího stavu koryta, na jehož základě se stanoví rozsah oprav a provede se jejich návrh. Pasport stavby zahrnuje i zdokumentování historie toku, jako je změna trasy či výskyt vodních nádrží na něm. V případě Rynoltického potoka i data k určení jeho zakrytí. Pro Lesy České republiky s.p. zpracováváme pasport Rynoltického potoka v Rynolticích (v úseku ř.km 0,000 – 1,200) a v Polesí (úsek ř. km 2,600  – 2,760).

Bohužel absenci vody v potoce neřešíme, ale můžeme na tuto skutečnost zástupce podniku Lesy ČR, s.p. upozornit. Děkuji za zaslání fotografie. Pokud máte k dispozici více takových fotografií, které se svým obsahem dotýkají Rynoltického potoka, a to jak v Polesí, tak i v Rynolticích, ráda bych Vás poprosila o jejich zaslání. Uvedla bych je do pasportu, samozřejmě s uvedením zdroje.

Snímek obrazovky 2014-11-20 v 13.57.09

Pokusíme se kontaktů využít k navázání spolupráce s člověkem z Lesů ČR, který má záležitosti ohledně potoka na starosti. Otázkou totiž je, co kromě potenciálního posílení odtoku od Tří pánů lze dělat. Pramen Oskar má nyní tak málo vody, že z něj ani nevytéká, což by ale mohla snad zachránit zima, napadne-li dost sněhu. Ovšem i tak nastane problém s tokem potoka, protože koryto je mezitím hlavně v horních partiích zarostlé a narušené těžbou dřeva. Právě v tom by pak mohla být smysluplná spolupráce s Lesy ČR.

Petr Zázvorka upozornil na zajímavou věc, a sice, že potok vlastně nemá žádné oficiální jméno! Někde se nazývá Poleským, někde dokonce Rynoltickým, ale jde spíš o označení z nouze. Původně se potok nazýval Schwerbornbach… Napadá vás nějaké příhodné české jméno?


Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668

Warning: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1668