OSČLP v roce 2015

IMG_2393 (kopie)

Podávám rekapitulaci aktivit výboru OSČLP na počátku roku 2015:

Na základě reakcí čtenářů konstatuji, že webové stránky OSČLP mají velmi dobrou úroveň, dokládá to i počet návštěvníků, který dosahuje od doby vzniku do měsíce dubna 2015  téměř 27 tisíc přístupů. Úspěšné jsou kromě retro – fotografií (Karel Pokorný) i aktuality a články postihující region. O stránky se opětovně výtečně stará Aleš Krupa. Jediná poznámka – čtenářům se nechce do diskuzí a příspěvků, tímto je vyzýváme k větší aktivitě v tomto směru.

Helena Zelenková ve spolupráci s Václavem Šmídem provedla kontrolu financí, bylo provedeno vyúčtování dotace za rok 2014 (V.Š.) a podáno Daňové přiznání OSČLP za rok 2014 (H.Z.).

Dne 4. 4. 2015 se sešli  u Šmídů členové výboru, kteří byli o velikonočních svátcích přítomni v Polesí (Bludský, Kolářová, Krupa, Šmíd, Zázvorka), aby zhodnotili přípravy aktivit OSČLP v roce 2015. 

Program schůzky: plot u hřiště (materiál připraven); pingpongový stůl (základy) – třeba dokoupit cement, dokončit úpravu okolí; stavba boudy pro odkládání údržbových nástrojů u Chudých (materiál připraven, bude třeba dokoupit např. barvy); zvonička v Polesí – oslovena firma na Sedle, do května bude rozhodnuto o zadání (oprava střechy, zhotovení cibule); kaplička na ČL – do května zjistit možnou úpravu dveří, nebo mříž za dveřmi (firma – Jiří Neander); údržba pozemku u rybníka – domluvit sekání (sekačka jako dar?); situace pozemku pod Havranem –  informovat se u starosty (upozornění o neuvážených úpravách terénu – z pozemku se stává polder – chybí odvodnění hlinitého valu, bahno, nelze za dané situace sekat ani jinak využívat); nádrž a její oplocení – informovat starostu (v současné době potok teče, je však již pozdě na vypuštění nádrže – žáby, navrhnout podzim – domluvit ohledně oplocení se starostou, s hasiči); pojmenování potoka – Třípanský; Dětský den (v srpnu), regata, otevírání studánek, zjistit kde je možné pořádat aukce; zlepšení výběru poplatků. Bylo též rozhodnuto navštívit na základě předchozího objednání v úterý 7. 4. 2015 starostu (Bludský, Kolářová, Zázvorka).

Návštěva starosty: Ing. Jan Vacek, nový starosta obce, přijal členy výboru velmi dobře. Podepsána “Finanční kontrola dotace za rok 2014” (finanční prostředky byly použity dle smlouvy, kontrola bez závad)- pí. Jana Košlíková, Petr Zázvorka a “Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rynoltice – neninvestiční, č.s. 3/2015”, na 20 tis. Kč (účelová dotace na úpravu veřejného prostranství v Polesí)   – Ing. Jan Vacek, Petr Zázvorka. Po představení historie OSČLP, dosavadní činnosti a výše uvedených bodů schůze výboru, byla konstatována shoda v zájmech. Ing. Vacek čte stránky Polesí, nabízí pomoc (např. traktor, oceňuje vybudované volejbalové hřiště, navrhuje např. turnaj ve volejbale mezi družstvy Jitravy, Polesí a Rynoltic), rozumí potřebě údržby vesnice. Pokud jde o problémy – voda v potoce, slíbil zapojení obce při jednání s Lesy ČR a SčVaKem ohledně pramenů. O slyšení ohledně pozemku pod Havranem bude později diskutováno, v podstatě souhlasí s OSČLP (obec rozhodně nechce v současnosti pozemek prodat). Bude provedena prořezávka lípy u koupaliště a topolu u hřiště (provede firma z Polesí – Stromolezci). Bude zlepšen kontakt mezi OSČLP a obcí (kontakty), oplocení (nebo neoplocení nádrže bude řešeno později, vyčištění nádrže na podzim, pokud bude voda).

Podepsané dokumenty budou předány do archivu OSČLP Heleně Zelenkové.

Zapsal: Petr Zázvorka,  7/4/2015   


Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562