Návrh 2.změny územního plánu obce Rynoltice

plan

Na obecním úřadě v Rynolticích a na obecních stránkách je k dispozici k nahlédnutí nový návrh 2.změny územního plánu. Až do 7.července 2015 může každý občan uplatnit své případné námitky u libereckého magistrátu, který má územní plánování ve své náplni.

Územní plán je základním nástrojem, který stanovuje dlouhodobé podmínky využití území obce, a je tedy důležité sledovat, jaké změny se do něj promítnou. Pro snazší přístup se můžete na aktuální návrh podívat i našich stránkách. Pokud jde o katastr Polesí, změna ÚP zahrnuje pouze jednu úpravu, a to vyčlenění pozemku na Černé Louži u silnice pro stavbu rodinného domu. Stávající územní plán pro katastr Polesí by tak až na tuto změnu měl zůstat zachován ve své podobě.