Kroužkování stromů pod Havranem

Na základě žádosti odborného lesního hospodáře obce Rynoltice pana Dudy otiskujeme jeho vysvětlení k problematice zdánlivě “poškozených” stromů v okolí Havrana:

“Pozornost některých návštěvníků lesnatého vrchu v okolí vyhlídky Havran upoutaly stromy, jejichž kmeny jsou ve spodní části poraněny po celém obvodu motorovou pilou. Tento jev může na první pohled budit podezření na nekalou činnost zlomyslného vandala. I proto se někteří občané obrátili na místního revírníka LČR Petra Špůra a protože se jedná o obecní les následně i na obec.

Na základě tohoto zájmu proběhla dne 21.10. pochůzka přímo na místě. Zúčastnili se jí: Pan starosta Jan Vacek, zástupci Sdružení paní Magda Kolářová a pan Michal Hlaváč a odborný lesní hospodář Jan Duda.

Jako odborný lesní hospodář obce jsem přítomným vysvětlil, že se jedná o záměrnou činnost v rámci prováděné výchovy mladých lesních porostů. Přestože je výchovný zásah prováděn převážně kácením nevhodných jedinců, v některých případech je lepší takový nevhodný strom nekácet, ale provést tzv. kroužkování.

Kroužkování je výhodnější provést tehdy, když by pokácením nežádoucího stromu vzniklo přílišné proředění porostu. V tomto případě jsou okolní, zpravidla slabší (ale kvalitnější) stromy ohroženy ohnutím či zlomením při mokrém sněhu či větrem. Ponechání stojícího okroužkovaného stromu jim i nadále poskytuje oporu. Takto se mohou při závěsu mokrého sněhu o strom kroužkovaný opřít, ale zároveň jsou v konkurenčním boji zvýhodněny a mohou se do budoucna lépe vyvíjet. Okroužkovaný strom naopak postupně slábne a hyne.

Kroužkované stromy se jako odumírající a odumřelé dřevo stávají hostitelem řady druhů dalších forem života, např. dřevokazných hub či hmyzu. Dřevokazné houby nám napomáhají při čištění kmenů od odumřelých větví a přispívají tak k lepší budoucí kvalitě dříví. Hmyz se pak stává potravou pro ptactvo, které zase pomáhá tlumit populace nebezpečných hmyzích škůdců.

Kroužkované stromy budou pokáceny v některém z dalších výchovných zásahů, kdy již budou okolní stromy silnější a obejdou se bez jejich opory.”

Ing. Jan Duda

odborný lesní hospodář

FOTO: Okroužkovaná borovice – křivý, košatý a sukatý jedinec nevhodné kvality, v okolí stromy slabší, ale kvalitnější. V tomto případě je kroužkování vhodnější než pokácení.

Foto kroužkování Rynoltice003771Foto kroužkování Rynoltice