Kalvárie u Mařenic

Na začátku osmdesátých let sedmnáctého století, krátce po selském povstání, jehož nezamýšleným důsledkem bylo i založení obce Polesí, byla na kopci nad obcí Mařenice zbudována poustevna U svaté Anny a její okolí bylo vyzdobeno různými zbožnými obrázky. V pozdějších letech byl do skalky u poustevny vytesán Boží hrob a nad ním vztyčen velký kříž. Na jeho místě pak mařenický sedlák Christof Schier roku 1750 postavil kamennou barokní kapli, sestávající ze tří na sebe stupňovitě navazujících místností. Patrně v té době byla zřízena i křížová cesta, lemující výstup ke kapli a soubor těchto církevních staveb získal název Kalvárie, který se později přenesl na celý kopec nad vsí.

Tím ale budování kaple a celého poutního místa neskončilo. V roce 1865 byla kaple zcela renovována a osazena oltářním obrazem Zvěstování Panny Marie od Franze Wedlicha z Chotovic. Rovněž bylo také v nové trase vytýčeno přístupové schodiště a na kopec byly z obce přeneseny sochy Ecce Homo z roku 1697 a Mater Dolorosa.

a4df04e8d4_94983001_o2

Na vrcholku nad kaplí stál kříž, postavený Franzem Knoblochem, a na skalkách u něj byly reliéfy svatých, vytesané podle lidové tradice již někdy v 1. polovině 18. století mařenickým stolařem Franzem Schierem. Dva z reliéfů se zachovaly dodnes.

Dvojice reliéfů se nalézá na vrcholu kopce zvaného Kalvárie, který se tyčí nad obcí Mařenice. Z původně bohatého souboru památek souvisejících s kdysi hojně navštěvovaným poutním místem dnes zbývá již jen torzo. Dvojice reliéfů z vrcholu kopce byla vytesána do nevelkých skalních bloků vystupujících nad povrch terénu a situována tak opodál fragmentu pískovcového podstavce. Levý z reliéfů, dnes poněkud hlouběji zasunutý v terénu, se skládá ze tří figur. V jeho středu se nalézá nevelká figura na stupni či pultu sedícího Ježíška. Ježíšek je obklopen dvojicí dalších pravděpodobně ženských figur (zcela jistě ženská figura je levá z nich). O přibližně dva metry níže je možné se shledat s druhým reliéfem, dnes též hlouběji zapuštěným do současného terénu. Tento reliéf představuje další dvě figury (pravá z nich je pravděpodobně opět figura ženská). Kompozice reliéfu připomíná scénu ze života sv. Rodiny, v tomto případě konkrétně její Odpočinek při útěku do Egypta. (Text Petry Šternové, NPÚ)

obr. 2

Kalvárie se po dvě století stala tradičním cílem církevních procesí z okolních obcí. Tyto poutě ukončilo až vyhnání původních obyvatel po druhé světové válce, neboť noví usedlíci neměli zájem navazovat na církevní tradice svých předchůdců. Nepotřebná kaple tak postupně chátrala a do jednadvacátého století již vstupovala jen jako torzo několika zdí, odsouzené postupně k úplnému zániku.

081001_04

Konec prvního desetiletí tohoto století ale přinesl mařenické Kalvárii novou naději. Roku 2008 byla obcí připravena a prostředky Evropské unie zahájena velkorysá rekonstrukce kaple do původní podoby, jak byla známa z historických fotografií. Stavba rychle pokračovala a během čtyř měsíců byla hrubá stavba včetně střechy hotová. Více času zabraly dokončovací práce, spočívající mimo jiné v úpravě terasy před kaplí, skýtající nyní krásný pohled na Mařenice a bližší i vzdálené okolí. Rok po zahájení rekonstrukčních prací byla kaple slavnostně otevřena a ještě o rok později pak opětovně vysvěcena.

DSC_0759

Dnes tvoří kaple na kopci Kalvárie půvabný doplněk k mohutnému baroknímu kostelu Máří Magdalény postaveného dle plánů Octavia Grossi-Borggia v letech 1699-1714. Výšlap po strmé stezce nahoru ke kapli rozhodně stojí za námahu a odměnou je návštěvníkovi krásný výhled severozápadním směrem, opatřený navíc tabulkou s vyznačenými dominantami.

DSC_0723

(poslední dvě fotografie – copyright (c) Robert Knothe, blog http://oberlausitznordboehmen.blogspot.cz)