Zpráva Dozorčí rady ze zasedání s členy výboru OSČLP

announcement-from-the-qck-board-of-directors
Záznam z jednání rozšířeného výboru OS Černé Louže a Polesí ze dne 28. 1. 2016
A

Přítomni: Petr Zázvorka, Helena Zelenková, Magdalena Kolářová, Jitka Marešová, Václav Šmíd a Josef Kaplický

A

Program jednání:

 1. Aktualizace vybraných bodů plánu činnosti OSČLP na rok 2016
 2. Projednání stavu členské základny a úhrady členských příspěvků OSČLP
 3. Kontrola hospodaření OSČLP v roce 2014, kontrola vyúčtování dotace – příspěvku na úpravy veřejného prostranství v obci Polesí na r. 2015
 4. Diskuze

K bodu 1:

 1. Oprava kapličky na Černé Louži – V souvislosti s osazením interiéru kapličky oltářem (dar pana Neandera, který restaurovala Iva Kaplická), bylo rozhodnuto zabezpečit interiér kapličky proti vandalům, eventuelně odcizení. Bylo doporučeno nahradit původně uvažovanou kovovou mříž úpravou stávajících dveří doplněním bezpečnostních prvků, jako např. doplnit bezpečnostní zámek s ukotvením uzamykací rozporky do podlahy a horního kamenného dveřního překladu, dveře zajistit proti vysazení apod. Toto řešení nenaruší vzhled stávajících dřevěných dveří. Před zadáním práce si OSČLP vyžádá od potenciálního dodavatele cenovou nabídku včetně časového postupu a způsobu realizace.
 2. Oprava zvoničky v Polesí – Oprava střechy zvoničky včetně instalace cibule. Opravu poptá OSČLP dodavatelským způsobem od místních řemeslníků. Práce bude zadána na základě nejvýhodnější nabídky. Paní Jitka Marešová nabídla zapůjčení lešení, což představuje výrazné snížení nákladů na opravu.
 3. Oprava křížku na cestě mezi Polesím a Rynolticemi – Oprava podezdívky a horního zakrytí – postup stejný jako v bodu 2, nejlépe od stejného zhotovitele.
 4. Využití pozemku v Polesí pod vodní nádrží – v současné době je tento pozemek využíván k výcviku mladých hasičů. OSČLP projedná se starostou oficiální postoupení využívání tohoto pozemku k výše uvedenému účelu s tím, že jej bude požární sbor udržovat.

K bodu 2:
Při kontrole plateb členských příspěvků bylo zjištěno, že řada členů dosud příspěvky neuhradila. Bylo rozhodnuto vyzvat členy jednak na webových stránkách a jednak na vývěsce OS v Polesí k úhradě nedoplatků do konce července 2016. Pokud členské příspěvky za období do roku 2015 nebudou v termínu do července 2016 uhrazeny, bude členství dlouhodobě neplatících členů ukončeno.

K bodu 3: Revizní komise provedla kontrolu hospodaření OSČLP s následujícími závěry:

Hosppodaření OSČLP

K bodu 4:

 1. Petr Zázvorka informoval, že byla zakoupena benzínová sekačka pro úpravu pozemku u vodní nádrže v Polesí. Úkolem bude, zajistit vhodné uskladnění v centru obce.
 1. Byla diskutována otázka vyčištění vodní nádrže v Polesí. Nádrž za účelem vyčištění v minulém roce vzhledem k nedostatku vody nebyla vypuštěna, tedy ani vyčištěna. V současné době je nádrž plná. S ohledem na vodohospodářskou situaci není jistota, zda se nádrž po vypuštění a následném vyčištění opět naplní. OSČLP doporučí vypuštění a vyčištění nádrže až na podzim tohoto roku. Důvodem je skutečnost, že nádrž je jediným zdrojem vody pro hasební účely v blízkém okolí.
 1. Na základě informace Josefa Kaplického o ohrožení vodních zdrojů na Hrádecku v souvislosti s připravovaným prohloubením a rozšířením povrchového dolu v Polské Bogatyni bylo konstatováno, že se k aktivitám starostů Libereckého kraje po projednání se starostou obce připojí i OSČLP.

Závěrečné usnesení:

 1. Petr Zázvorka zajistí seznámení členů OSČLP s projednanými body z plánu činností na rok 2016 prostřednictvím webových stránek.
 2. Petr Zázvorka zajistí prostřednictvím webových stránek a na vývěsce OS v Polesí seznámení členů s povinností uhradit členské příspěvky včetně případného ukončení členství.
 3. Dozorčí rada ve složení Magdalena Kolářová, Jitka Marešová a Josef Kaplický konstatuje, že s finančními prostředky OSČLP bylo nakládáno řádně a neshledalo závady.

V Praze    28. 1. 2016

Zapsal: Josef Kaplický,

předseda Dozorčí rady OSČLP


Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562