Pan starosta v reakci na dětský den

Dobrý den, pane Zázvorko,

děkuji za pozvání a vyřiďte prosím paní Jakešové a všem, kdo se podíleli na přípravě dětského dne v Polesí velké poděkování za přípravu a organizaci. Bohužel jsem podcenil přípravu a podle toho moje účast v regatě dopadla, ale bohužel se mi těžko hledá čas, ale to bych se jen zbytečně vymlouval, prostě na přípravě lodi musím na příští rok musím začít v dostatečném předstihu. Pro příští rok zkusíme ještě lépe odprezentovat pozvánku, protože program byl opravdu moc pěkný a je jen škoda, že se třeba jen z ostatních našich spádových obcí zúčastnilo jen pár lidí, ale pokud dobře dopadnou volby, slíbil jsem i paní Marešové, že zkusíme také na koloběžkiádu oslovit víc lidí.

Zároveň Vám přeposílám informaci k projektu, do kterého bych Vás nebo jakéhokoliv jiného zástupce spolku Polesí-Černá Louže. Vím, že to s účastí pro vás bude o dost složitější, ale byla by určitě důležitá a přínosná.

Jedná se o projekt Tvorba vize komunity obce Rynoltice, ve kterém jde o to, aby si místní mezi sebou sami řekli, co jim chybí, co se jim nelíbí nebo naopak líbí. Vliv vedení obce by měl být minimální, jde opravdu hlavně o lidi a o to, aby se třeba i chtěli cítit součástí něčeho, ale výstup z debaty tu samozřejmě mít budeme a chtěl bych to použít jako takovou první informaci pro nové zastupitelstvo, jakým směrem nebo na jaké oblasti se třeba víc zaměřit.

Aby debata měla smysl, je potřeba oslovit co největší počet lidí. První schůzka bude 5. září od šesti v zasedací místnosti obce v “malé škole”. Byl bych rád, kdybyste třeba jen přišli a zhodnotili si, jestli se toho budete chtít zapojit od začátku, nebo si řeknete, že půjdete jen na tu debatu, to je samozřejmě jen na vás, ale rád vás tam uvidím. Tady je ještě pár informací shrnutých od paní, která nás v tom projektu povede:

– veřejná debata se bude konat nejpravděpodobněji v listopadu

– jsou na ni zváni všichni občané i chalupáři z Rynoltic, Jitravy, Polesí, Černé Louže a Nové Starosti 
– cílem veřejné debaty je: vytvořit prostor pro setkání všech občanů; diskutovat o  současnosti a budoucnosti obce (co nám vyhovuje a co ne, co bychom si do budoucna v obci přáli a čemu se raději chceme vyhnout)  a shodnout se na tom, co je nejdůležitější, aktuálně nejpotřebnější, co se dá zvládnout vlastními silami občanů či spolků a co musí zajistit obec či kraj
– chceme, aby na setkání přišlo co nejvíce občanů, a proto je třeba setkání dobře připravit a dát všem občanům vědět a vysvětlit jim, proč by měli přijít, proč je setkání důležité
– abychom dokázali veřejné setkání opravdu dobře připravit a  informovat o něm, potřebujeme pomoc všech, kdo k tomu mají chuť a zájem
– toto první setkání 5.9. bude informativní – dozvíme se v něm, jak bude veřejná debata vypadat, jak bude řízená, co by mělo být výsledkem a co všechno je třeba promyslet a udělat, aby byla opravdu dobře připravena a zúčastnilo se jí co nejvíce lidí; přijďte, pokud máte zájem, přijďte a na místě se rozhodnete, zda se chcete do příprav veřejné debaty zapojit


Zdravím pěkně do Rynoltic,
Blažena Hušková

S přátelským pozdravem


Jan Vacek Rynoltice znak
starosta obce Rynoltice
e-mail: starosta@rynoltice.cz
GSM.: 602 601 631
tel.: 485 172 181
www.rynoltice.cz