Nad Polesím zavlála vlajka..

S4000025

IMG_1625IMG_1629IMG_1630