Akce pro letošní léto

20160702_1025190

Poznamenejte si termíny tradičních akcí, které se letos budou konat  20. července a 17. srpna 2019.

KOLOBĚŽKIÁDA VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

i v letošním roce uspořádáme oblíbené závody na koloběžkách nejen pro děti. Bude se konat v Polesí v sobotu 20. července. Zápis od 9.30 hod u hájovny v Polesí, start závodu v 10.00. Startovné 50 Kč.r

Téhož dne v 17.00 se v penzionu U Budulínka uskuteční Valná hromada OSČLP.

Všichni, kdo mají rádi Polesí a Černou Louži, jsou srdečně zváni! Účast přislíbil i starosta obce Rynoltice.

 

Předpokládaný termín

DĚTSKÉHO DNE A REGATY POLESÍ

je sobota 17. srpna. Odpoledne pak od 16.00 proběhneopět v penzionu U Budulínka i oblíbená aukce půdních nálezů.