Činnost OSČLP 2017-2022

 • údržba okolí sportoviště – nákup a zasazení rhododendronů, doplnění rašeliny, zasazení uhynulého hlohu na hrázi, nákup sekačky, sečení trávy, údržba volejbalove´ho hřiště
 • osazení laviček mezi hřištěm a vodní nádrží (lavičky byly hrazeny částečně obcí, částečně Spolkem, materiál, doprava a usazení laviček bylo zcela v režii OSČLP)
 • ohrazení vodní nádrže – 1. etapa – likvidace zbytků starého plotu, zajištění dřeva na nový plot, navaření spojovacích prvků na původní sloupky, 2. etapa – instalace prken na plot ze strany silnice, nátěr plotu i sloupků, 3. etapa – instalace a natření prken ze strany stavidla, zakoupení dvou bran, které zamezí nežádoucímu vjezdu vozidel až na pozemek sportoviště, ale umožní vjezd cisterně, usazení první brány (u altánu)
 • oprava kapličky na Černé Louži – o záchranu a údržbu kapličky pečují dobrovolníci a členové Spolku již od roku 1973, kdy ji zachránili před demolicí a v dalších letech, po velké opravě, věnovali obci. V roce 2019 odnesla vichřice Eberhard kapličce střechu a téměř rok do ní pršelo. Po několika urgencích OSČLP, byla oprava střechy v roce 2021 dokončena, částka uhrazena z obecních peněz a následně Spolek zadal a uhradil opravu promočeného stropu. Členové Spolku věnovali cibuli – věžičku (uhrazeno z příspěvků), vyčistili interiér od stavebního materiálu, vybílili, natřeli klekátko, zrenovovali a umístili darovaný oltář, nechali zhotovit mříže, očistili okolí kapličky
 • oprava zvonice v Polesí – 2017 – nátěr, oprava střechy, 2020 – likvidace plísní, nátěry, oprava zábradlí, 2022 – výroba a umístění Krista na kříži na zvonici (dle dobových fotografií kříž na zvonici vždy byl)
 • pravidelná údržba božích muk i jejich okolí (obnova malby, opravy omítky)
 • zasazení pamětních stromů – platan v Polesí, lípa ke stému výročí vzniku Československé republiky v Rynoltické aleji u kostela a v Polesí, umístění pamětních cedulí ke stromům
 • umístění praporu na rozhledně Havran – pravidelná výměna
 • pořádání pravidelných akcí:
 • Dětské dny a regata Polesí
 • Koloběžkiády
 • dobročinné aukce
 • volejbalový turnaj
 • konání valných hromad, podávání daňového přiznání, vedení účetnictví