Navrácení kříže na zvonici v Polesí

V sobotu 29.10.2022 byl zvoničce v Polesí navrácen kříž, který byl kdysi součástí zvoničky, jak je patrné z dobových fotografií. Kříž zakoupil a obci daroval Petr Zázvorka, rekonstrukce malby je dílem Ivy Kaplické a nový kříž zhotovil Josef Kaplický.

Trocha historie z dějin Polesí a Černé Louže:

Zatímco Černá Louže, pojmenovaná podle malého rybníčku, založená kolem selského dvora někdy po roce 1550 (poprvé zmíněná jako „Schwaze Pfűtze“ v roce 1581), se mohla již v roce 1724 pochlubit postavenou kapličkou (námi 3x zachráněnou), Polesí (Finkendorf), založené v roce 1683 kantorem Finkem z Rynoltic, mělo sice již v roce 1908 zavedený vodovod (dříve než Praha) a v roce 1911 se spolu s Černou Louží oddělilo od Rynoltic, aby vytvořilo samostatnou obec, mělo nedaleko návsi pouze dřevěný kříž na kamenném podstavci, s plechovou postavou Krista.

Jako potřebná se ukázala zvonice, která musela být z dřevěných trámů vybudována za dřevěným křížem. Za zmínku stojí, že v obci byl v roce 1912 založen okrašlovací spolek, který rybník na návsi povýšil na koupaliště (Freibad) se skluzavkou, půjčovnou loděk a šatnami, vybudoval zde rozhlednu na Havranu a lavičky podél lesa v okolí. V roce 1913 byl založen spolek hasičů, v červenci 1929 zaveden elektrický proud pro 71 chalup a domků, ve kterých bydlelo 347 obyvatel. V 30. letech dřevěná zvonice dosloužila, byla proto postavena podle vzoru té dřevěné nová, betonová, téměř funkcionalistická stavba, ve které našel kříž s Kristem umístění již ne na podstavci, ale výše, v patře zvonice. Po roce 1945 zmizel zvon i kříž, zvonice, stejně jako kaplička na Černé Louži, upadla v nemilost, krásná chalupa stojící poblíž zvonice byla rovněž zbourána.

Po vzniku občanského sdružení, nyní Spolku Černá Louže – Polesí, byla záchrana obou staveb, stejně jako dalších drobných staveb vesnické architektury (Božích muk v okolí) jedním z důležitých bodů jeho činnosti. Za přispění obce Rynoltice se podařilo vše opravit, v případě kapličky v Černé Louži opravdu na poslední chvíli. Zvonici v Polesí, kam byl instalován prozatímní zvon, však chyběl kříž, s postavou Krista. Nedaleko silnice mezi Dubou a Mělníkem byl takový kříž (i když v zanedbaném stavu) před lety nalezen zlomený a povalený, na dotaz byl místní radnicí odprodán (v 80. letech minulého století), dovezen a prozatímně umístěn na chalupě. Po dokončení oprav zvonice a náročné obnově malby byl zhotoven nový kříž, který byl osazen na místo, kam patří. Další fotografie zvoničky zde: https://polesi-cernalouze.rajce.idnes.cz/Jak_sel_cas_Zvonicka_Polesi/