Zvolení nového předsedy OSČLP

Dne 31. 7. 2022 nově zvolený výbor Občanského spolku Černá Louže – Polesí, zvolil ze svého středu nového předsedu JUDr. Martina Valdaufa, který tak po mnoha letech nahradil předsedu Petra Zázvorku, který si zaslouží, stejně jako ostatní členové bývalého výboru, za svou dlouhletou činnost pro rozvoj obce, velký dík. Všichni členové nového výboru jsou připraveni na jejich práci navázat, rozvíjet ji a pokračovat ve správně nastaveném směru, ideálně za přispění všech obyvatel Polesí a Černé Louže, ať již jsou členové OSČLP nebo ne.

Současné složení výboru:

Martin Valdauf – Polesí – předseda
Jan Vetešník – Polesí – místopředseda
Tereza Horáčková – Černá Louže – mísopředsedkyně Helena Zelenková – Černá Louže – účetní
Kateřina Jakešová – Polesí – pokladník
Petra Ristič – Polesí
Jiří Martínek – Polesí

Dozorčí rada:

Kateřina Valdaufová – Polesí, Drahomíra Vetešníková – Polesí, Magdaléna Kolářová – Polesí

Slovo nového předsedy:

Vážení přátelé,
na valné hromadě, konané dne: 22.7.2022, občanského spolku Černá Louže – Polesí došlo k volbě nového výboru. Touto cestou, bychom Vás rádi informovali o skutečnosti, že výbor na svém prvním jednání zvolil ze svého středu místopředsedy Terezu Horáčkovou a Jana Vetešníka, Helenu Zelenkovou jako účetní Spolku a Kateřinu Jakešovou jako pokladníka. Také ostatní řadoví členové spolku Petra Ristič a Jiří Martínek jsou připraveni, stejně jako ostatní, řešit každodenní problémy spolku, zejm. prosazovat jeho zájmy a zájmy jeho členů a zachovávat a rozvíjet tradice, které nás provázejí. To vše bychom rádi činili v co možná nejširší shodě nejen mezi členy Spolku, ale také se všemi dalšími, kteří o členství ve Spolku prozatím neuvažují.
Budeme se těšit na společnou spolupráci.
Martin Valdauf, předseda Výboru