Otevírání studánek a jarní brigáda 8. 4. 2023

V sobotu 8. dubna se sejdeme v 10. hod. u koupaliště a společně půjdeme k pramenům Otakar a Oskar, vyčistit je od napadaného listí a větví. Vezměte si s sebou hrábě, lopaty nebo jen malé hrabičky a lopatky,…aby se dalo listí z potoka nabírat. Cesta k pramenům trvá přibližně hodinu, tak s tím počítejte.

Odpoledne od 15 hodin ještě proběhne brigáda na koupališti. Nakoupili jsme substrát v pytlích, který je potřeba rozvozit k zasazeným rostlinám a dále budeme natírat plot kolem koupaliště a bylo by dobré ho předem obrousit. Vezměte si s sebou štětce a nádoby na barvu a pokud má někdo možnost přinést brusku nebo alespoň kovové kartáče, vezměte prosím také.

Těšíme se na hojnou účast 🙂