Čištění koupaliště v Polesí 2023

Jelikož vodní nádrž v Polesí nebyla již několik let vyčištěna a navíc se v ní vytvořilo velké hejno ryb, které částečně připlavaly potokem z lesního jezírka a částečně byly, k velké nevoli většiny obyvatel, do koupaliště uměle nasazeny, vznikla na dně nádrže vysoká vrstva bahna, přemnožili se zde velké pijavice a vodní nádrž nemohla být využívána jako koupaliště, jak tomu vždy v předchozích desetiletí bylo. Výbor Spolku tedy po mnohých urgencích občanů, domluvil s místním úřadem termín vyčištění, který musel být s ohledem na líhnutí žab až na podzim. Koupaliště bylo vypuštěno, ryby byly odloveny rybáři z Jablonného a přesunuty do jiného rybníku, byla svolána brigáda občanů a pomocí bagru a radlice bylo bahno shrnováno, nakládáno na valník a odváženo. Brigádníci shrnovali bahno z boků koupaliště a ručně nakládali do lžíce bagru, některá děvčata se vrhla na vytrhávání náletů ve spárách hráze a vyjelo i několik sekaček na okolí koupaliště. Tráva se následně naložila a odvezla. Velké dík všem kdo na brigádu dorazili! Díky panu starostovi, který poslal mechanizaci a akci z obecních peněz zafinancoval.
Největší zásluhu na vyčištění nádrže ovšem mají dobrovolní hasiči, kteří celý den jezdili a nakládali a následně pomocí hadice spláchli zbytek bahna. Velký dík pánové! Jako poděkování za vydatnou pomoc nejen s koupalištěm, ale i s přípravou stolů a stanů na naší letní akci, donesl výbor Spolku hasičům chlebíčky a soudek piva.
V současné chvíli se čekalo s napuštěním koupaliště, až se opraví koryto potoka u Budulínka, protože hrozilo že se velké množství bahna z výkopu opět navalí do koupaliště a dále na opadání listí z velké lípy na hrázi. Čištěni koryta je pro letošek zastaveno, listí, jak slíbil pan starosta, bude snad tento týden odstraněno a koupaliště se začne napouštět.
Myslím, že většina z nás si přeje, aby naše koupaliště opět plnilo svůj účel, abychom se v letních měsících mohli zchladit, zaplavat si, tak jak tomu vždy bývalo. Nikdy tu ryby nebyly a chtěli bychom apelovat na naše spoluobčany, aby jednak nevypouštěli do potoka nic co do něj nepatří a aby do nádrže nenasazovali žádné ryby, aby se obnovil přirozený ekosystém, který sem patří. Jedná se o žáby, jejich vajíčka i pulce, které se zde každoročně vydatně rozmnožovali, dále čolky, mloky, potápníky a vodoměrky, kteří tu po celá desetiletí žili, a v důsledku nasazení ryb byli prakticky vyhubeni. Doufejme, že se po dlouhé době příští sezónu vykoupeme 🙏🙂.