Díky všem za účast na brigádě

Velký dík všem, kteří minulou sobotu dorazili v tak hojném počtu na brigádu!!! 👍🤗
Udělala se opět spousta práce. Shrabali jsme listí, které Jirka Zdobinský rovnou odvážel, ostříhali živý plot u Šmídů, který přerůstal až k hrázi koupaliště, posbírali jsme vyčnívající odpadky z bývalé skládky, uklidili v boudě na odpadky, kde následně chlapi vykopali mnoho kokeček hlíny a srovnali terén navezeným štěrkem. Opět to tu prokouklo, jste skvělí! 👍