Oprava kapličky na Černé Louži


Jedním z hlavních cílů občanského sdružení pro rok 2011 byla oprava již dosti omšelé kapličky na Černé Louži.

Zvlhlá a opadávající omítka a reznoucí střecha této místní dominanty kontrastovaly s jen o pár kilometrů vzdálenější vzorně opravenou kapličkou na Horním Sedle.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fasáda byla opravena pomocí sanační omítky, byla provedena základní vnější izolace zdí, plechová střecha opatřena novým nátěrem. Rovněž dřevěné prvky věžičky a její cibule byly nově nabarveny. Na závěr byla vybudována provizorní zábrana, která nově opravenou kapličku ochrání v nadcházející zimní sezóně při pluhování silnice.

Oprava byla provedena prostřednictvím místní stavební firmy a byla plně financována ze zdrojů OSČLP. Vzhledem k tomu, že kaplička je majetkem obce Rynoltice, připravilo OS darovací smlouvu, jejímž prostřednictvím tyto rekonstrukční práce obci věnovalo.  Věříme, že se obec jako majitel bude nadále spolupodílet na tom, aby tato historická památka zůstala zachována i pro budoucnost.

Fotogalerie opravy