Zúčastnili jsme se jednání obecního zastupitelstva v Rynolticích

pozemek

Na vývěsní na tabuli obce v Polesí a na stránkách obce viselo od konce srpna 14 dní oznámení o záměru obce prodat pozemek v Polesí. Díky pozornosti našich členů jsme byli upozorněni, že jde o obecní louku v centru obce, bezprostředně přiléhající k volejbalovému hřišti, kterou chce odkoupit zájemce, který zde hodlá postavit rodinný domek. Vzhledem k exponované poloze pozemku přímo v centru obce by hrozilo vážné narušení rázu centra obce. Současně by tím zmizela jedna z mála nezastavěných ploch a rovněž bychom přišli o možnost budoucího využití tohoto území pro veřejné rekreačně-sportovní účely. Z uvedených důvodů se několik členů výboru OS sešlo a projednalo možnosti, jak se proti tomuto záměru bránit. Na základě tohoto rozhodnutí pak podali Šmídovi žádost o rozšíření svého sousedního malého pozemku s tím, že větší část smlouvně pronajmou Občanskému sdružení Černé Louže a Polesí k sportovním aktivitám a žádnou výstavbu zde nedovolí, v případě, že se obec odhodlá pozemek prodat.

V úterý 2.října jsme se zúčastnili ve složení Zázvorka, Šmíd, Krupa zasedání zastupitelstva obce, kde se již mělo o prodeji pozemku rozhodnout. Ukázalo se, že v průběhu vyvěšeného záměru se přihlásil ještě další zájemce, který by na betonových základech po bývalé svazácké klubovně chtěl postavit chatu. Záměr o prodeji byl podporován některými členy zastupitelstva, ostatní nebyli o situaci v Polesí příliš informováni. Na náš dotaz, jak se prodej pozemku slučuje s platným územním plánem, kde dotyčný pozemek je vyhrazen pro sport a rekreaci, byli zájemci o koupi pozemku za účelem výstavby z rozhodování vyřazeni. Zastupitelstvo se proto nakonec rozhodlo pozemek neprodat.

Aby k podobným možnostem (prodej soukromníkovi a následná změna územního plánu, eventuálně další prodej za mnohem vyšší cenu) nemohlo dojít, domníváme se, že by bylo nejlepší, aby si tento pozemek, spolu se sousedním, na kterém se nachází volejbalové hřiště, pamětní kámen a přístřešek, dlouhodobě pronajalo Občanské sdružení Černá Louže – Polesí. Podle názoru řady členů zastupitelstva by tato alternativa byla možná. Na konci týdne jsme si vyžádali stanovisko členů výboru OS, kteří tento záměr podpořili. Z tohoto důvodu jsme v pondělí 8.října zaslali na obecní úřad žádost o dlouhodobý pronájem pozemků u rybníka. Pozemky bychom od obce rádi do pronájmu získali za symbolickou cenu s tím, že na oplátku zajistíme jejich údržbu a rozvoj v souladu se schváleným územním plánem. O dalším postupu v této věci Vás budeme průběžně informovat a těšíme se též na Vaše podněty, pokud jde o zajištění údržby a budoucího využití a zvelebení pozemků.

Z dalších bodů jednání zastupitelstva nás zaujala především neutěšený stav financí obecní školy, potýkající se s nedostatkem peněz, ale i žáků. Snad lze v obou záležitostech doufat ve zlepšení díky energické nové paní ředitelce, která nastoupila před dvěma měsíci.
S politováním jsme se rovněž dozvěděli, že se stávající redaktorka Rynoltických střípků rozhodla na tuto činnost rezignovat, především kvůli zklamání z téměř nulové spoluúčasti obyvatel Rynoltic na příspěvcích do tohoto obecního časopisu. Zastupitelstvo vzalo její rozhodnutí a rozhodlo se Střípky zachovat alespoň v minimální podobě…

Ještě jednu záležitost, týkající se Polesí, jsme se rozhodli na zasedání provětrat. Jak jste byli podrobně informováni, probíhala od loňského listopadu až do letošního února často značně emotivní jednání o cestě pod Havranem, kterou nechal rynoltický lesní správce pan Duda mimořádně necitlivě a bez jakýhkoliv povolení upravit. Výsledkem těchto “bojů” (za účasti CHKO, stavebního úřadu i Inspektorátu ŽP) bylo únorové jednání, při kterém jsme s obcí dospěli ke kompromisu, ve kterém se obec zavázala cestu v mezích možností upravit. Tento spor stál spoustu úsilí a času a na srpnové valné hromadě jsme se následně setkali i s názory, že byl vlastně zbytečný… Pravdou je, že od toho posledního jednání v únoru se toho s cestou moc nedělo, nepočítáme-li tedy přírodní procesy, jako je děšť a růst vegetace. S čestnou výjimkou začátku cesty, kde se alespoň objevily hromady sesbíraného a vyrovnaného klestí. Společně s jednou přítomnou zastupitelkou jsme proto vznesli dotaz, jak a kdy budou slíbené úpravy pokračovat a ústy paní starostky nám bylo přislíbeno, že se v nich bude pokračovat v souladu s únorovým slibem, a to letos na podzim. Uvidíme, budeme průběh prací sledovat a zase se ozveme.

Ukazuje se, že je opravdu nezbytné všímat si toho, co se v našem okolí děje. Vždyť jen v průběhu posledních dvanácti měsíců se událo několik zásahů přímo v místě či jeho okolí, které ho zásadně a často nenávratně změnily či poškodily. Myslím tím jednak právě cestu pod Havranem, poničené mezníky či poškozené prameniště v lesích nad Polesím. A nebýt rychlé reakce na záměr prodeje obecního pozemku u rybníka, možná už by dnes byl prodán a chystala se na něm nová výstavba…

A takový je současný stav cesty pod Havranem. Eroze si již vybrala svou daň, provizorní přístup pro pěší s dřevěným zábradlím zmizel, turisté si cestu hledají, kde se dá…


Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562

Warning: realpath() [function.realpath]: open_basedir restriction in effect. File(/) is not within the allowed path(s): (/users/zalohovane/4911/polesi.eu:/home/www/polesi.eu:/tmp/:/var/tmp/:/usr/share/php) in /users/zalohovane/4911/polesi.eu/subdomeny/www/wp-includes/functions.php on line 1562