Polesní mapy

 

Polesní mapa se zakreslením pozemků a jejich majitelů z roku 1846


 

Polesní mapa z roku 1846 s vyznačením plánované těžby


 

Polesní mapa z roku 1866

(dobře je vidět návaznost na předchozí mapu, plochy na ní plánované k vytěžení jsou zde označeny světle šedou, tzn. byly následně osázeny porosty, které jsou dosud mladé)
 

Napsat komentář