polesi1

Polesí

je malebné letovisko, ležící severně od Rynoltic v romantickém údolí, obklopeném zalesněnými vrchy. Do konce 2.světové války se nazývalo Finkendorf podle prvního osadníka Sebastiana Finkeho, který se zde usadil roku 1683.

cernalouze1

Černá Louže

ležící při silnici z Rynoltic do Horního Sedla, vznikla kolem selského dvora, založeného zde po roce 1550. U silnice ve středu osady je kaplička z roku 1724.

3

Zvonička v Polesí

Ve 30.letech minulého století nahradila původní dřevěnou zvoničku v Polesí zvonice nová, betonová. Ta zůstává jednou z dominant obce i dnes. Roubenou chalupu s podstávkou v pozadí již ovšem odvál čas..

4

Kaple na Černé Louži

Pohled na okolí kapličky na Černé Louži v době před vybudováním silnice na Horní sedlo. V pozadí výletní restaurant Steyrer Franzl.

5

Stabilní katastr z roku 1843

Teprve při detailním porovnání staré katastrální mapy se současným stavem naplno vynikne, jak málo se v obci za 170 let změnilo. Pár chalup zmizelo, ve 30. letech bylo postaveno pár zděných vil, o čtyřicet let později několik chat. Ale charakter zástavby zůstal nezměněn..

6

Hostinec Steyrer Franzl na Černé Louži

7

Podstávkové domy u rybníka v Polesí

6

Společná fotka z oslav 330 let Polesí

Uprchlíci v Jablonném

1ffc0c690e_55129587_u

Na nádraží v Jablonném se jeden po druhém objevují vlaky, přivážející uprchlíky. Jejich počet stále narůstá, až dosáhne čtyř tisíc. Postupně jsou odváděni do internačního tábora, který se má na dlouhou dobu stát jejich domovem…

To není zpráva z podzimu roku 2015, ale z května 1919. Tehdy se úřady jen pár měsíců staré Československé republiky rozhodly poskytnout pomoc a ochranu příslušníkům ukrajinské Horské divize, která neúspěšně bojovala na území tehdejší Haliče za vytvoření samostatného ukrajinského

Lückendorfská mýtná brána

13621409

Lückendorf je pro mnohé místní i přespolní vyrážející přes petrovický hraniční přechod za nákupy či turistikou do přilehlého německého příhraničí jen první vesnicí, kterou je třeba projet na cestě do Žitavy. Málokdo se zde zastaví a přitom tahle úpravná lužická horská vesnice má co nabídnout pro kratší, ale i dlouhou vycházku. Samotný Lückendorf, malebně se rozkládající na loukách nad údolím potoka Lückendorfer Bach, je protkán hustou sítí cest, vroubených většinou vzorně udržovanými podstávkovými domy, někdy i s hrázděnými patry.

Ovšem hned na samém okraji Lückendorfu stojí při silnici na Jablonné černobílý hrázděný dům,

Víkend OSČLP

IMG_1878

Uplynulý víkend v Polesí patřil OSČLP.

Již pátek proběhl (i když bylo obtížné domluvit vzhledem k pozvání pana starosty vhodný termín pro valnou hromadu) večer, během něhož měl každý možnost ventilovat problémy, které považoval za důležité.

Účastníci si mohli též prohlédnout (a porovnávat) krásnou sbírku starých pohlednic, kterou instaloval Milan Dlouhý z Rynoltic.

 V úvodu večera přednesl předseda OSČLP řeč, kterou uvádíme v plném znění.

Program akcí o víkendu 21.- 23.srpna 2015

Pátek 21.srpna od 18 hodin

Valná hromada OSČLP
Koná se v restauraci U Budulínka, na pořadu je přehled činnosti, program dalších akcí, diskuze se starostou obce Ing. Vackem. Zvání jsou všichni členové i nečlenové OSČLP!

Sobota 22.srpna od 9 hodin

Dětský den
Tradiční regata a dětský den plný sportu a her, letos ve znamení dinosaurů.

Sobota 22.srpna od 13.30 hodin

Aukce půdních nálezů u rybníka v Polesí

Neděle 23.srpna od 14 hodin

Volejbalový turnaj o putovní pohár starosty obce Rynoltice
Na volejbalovém hřišti v Polesí se uskuteční trojutkání Rynoltice-Jítrava-Polesí. Přijďte povzbudit svůj tým!

Dětský den 2015 ve znamení dinosaurů!

00014-Tiny-the-Dinosaur-Costume-large

PROGRAM DĚTSKÉHO DNE  V POLESÍ 22/8/2015

Zahájení v 9 hodin na hřišti u nádrže

Téma letošního dětského dne : DINOSAUŘI

Kdo přijde v masce, dostane zvláštní odměnu!

 

 

Výsledky koloběžkových závodů v Polesí

Snímek obrazovky 2015-07-23 v 16.12.47

Přidávám ještě odkaz na kompletní fotodokumentaci závodů od Miloše Semeckého.

Naše poděkování patří také hostinským od Budulínka za napájení žíznivých dětských účastníků limonádou!

Pár novinek z letního Polesí

temperature_2334980b

Prázdniny se pomalu blíží do své poloviny a protože ne každý měl zatím příležitost dorazit do Polesí a na Černou Louži, přinášíme alespoň pár momentek z letního Polesí.

V sobotu 18.7. proběhly pod organizačním vedením Jitky Marešové koloběžkové závody, které se setkaly s velkým ohlasem nejen ze strany dětí, ale i jejich prarodičů. Zájem byl tak velký, že se podařilo naplnit hned několik kategorií závodníků tak, aby startovací pole bylo co nejvyrovnanější. Výherci se navíc mohli těšit na diplomy, medaile a drobné dárky.

Soudní spory o lemberské hranice

0232-0463-1

Stejně jako dnes se i dříve lidé vyžívali v soudních sporech a jak už to bývá, nejčastější záminkou byly neshody o majetek. Ten v 16. století, kam se dnes podíváme, patřil jednak královské koruně, jednak církvím, šlechtě a městům. Sedláci a chalupníci, s výjimkou úzké vrstvy svobodníků, nevlastnili nic, pouze měli od své vrchnosti majetek propůjčen k dědičnému držení, za což byli kromě ročních poplatků odměněni ještě pochybným právem sloužit jako daňoví poplatníci nenasytné královské pokladně.

S královskou korunou si spor mohl dovolit vést jen někdo vysoce postavený a tak většině ostatních šlechticů nezbývalo, než se o majetek, představovaný obvykle nějakým územím, hádat mezi sebou. Což, díky tomu, že přesné mapy neexistovaly a vymezení území bývalo nejednoznačné, bylo na denním pořádku. Z takových sporů o území či průběh

Návrh 2.změny územního plánu obce Rynoltice

plan

Na obecním úřadě v Rynolticích a na obecních stránkách je k dispozici k nahlédnutí nový návrh 2.změny územního plánu. Až do 7.července 2015 může každý občan uplatnit své případné námitky u libereckého magistrátu, který má územní plánování ve své náplni.

Územní plán je základním nástrojem, který stanovuje dlouhodobé podmínky využití území obce, a je tedy důležité sledovat, jaké změny se do něj promítnou. Pro snazší přístup se můžete na aktuální návrh podívat i našich stránkách. Pokud jde o katastr Polesí, změna ÚP zahrnuje pouze jednu úpravu, a to vyčlenění pozemku na Černé Louži u silnice pro stavbu rodinného domu. Stávající územní plán pro katastr Polesí by tak až na tuto změnu měl zůstat zachován ve své podobě.

Bunkry v okolí Polesí XVII

řopík

K útoku na řopíky nikdy nedošlo

Pro úkol dobytí pevnostní linie se připravovaly zejména parašutistické a granátnické oddíly Wehrmachtu, výcvik byl prováděn na napodobeninách objektů za použití ostré munice.

Každý člen úderného družstva prováděl přesně určený a detailně nacvičený úkol a byl schopen nahradit vyřazeného spolubojovníka. Ke zneškodnění mělo dojít především překvapivým útokem zezadu objektu, za spolupráce s letectvem. Střemhlavé a bitevní letouny měly zahájit bombardování linií a zneškodnit ty objekty, které by bylo možné zasáhnout přímo. I když by