polesi1

Polesí

je malebné letovisko, ležící severně od Rynoltic v romantickém údolí, obklopeném zalesněnými vrchy. Do konce 2.světové války se nazývalo Finkendorf podle prvního osadníka Sebastiana Finkeho, který se zde usadil roku 1683.

cernalouze1

Černá Louže

ležící při silnici z Rynoltic do Horního Sedla, vznikla kolem selského dvora, založeného zde po roce 1550. U silnice ve středu osady je kaplička z roku 1724.

3

Zvonička v Polesí

Ve 30.letech minulého století nahradila původní dřevěnou zvoničku v Polesí zvonice nová, betonová. Ta zůstává jednou z dominant obce i dnes. Roubenou chalupu s podstávkou v pozadí již ovšem odvál čas..

4

Kaple na Černé Louži

Pohled na okolí kapličky na Černé Louži v době před vybudováním silnice na Horní sedlo. V pozadí výletní restaurant Steyrer Franzl.

5

Stabilní katastr z roku 1843

Teprve při detailním porovnání staré katastrální mapy se současným stavem naplno vynikne, jak málo se v obci za 170 let změnilo. Pár chalup zmizelo, ve 30. letech bylo postaveno pár zděných vil, o čtyřicet let později několik chat. Ale charakter zástavby zůstal nezměněn..

6

Hostinec Steyrer Franzl na Černé Louži

7

Podstávkové domy u rybníka v Polesí

6

Společná fotka z oslav 330 let Polesí

Dětský den a regata Polesí 16.srpna 2014

birch_canoe

Zdravím všechny příznivce dětského dne :-)

Tentokrát jsem se rozhodla uspořádat dětský den v indiánské stylu. Proto prosím připravte dětem indiánské masky, v kterých by měly už ráno přijít, pomalujte obličeje válečnými barvami a přijďte si zasportovat, vyrobit indiánskou čelenku a další indiánské nezbytnosti….nápadů je tentokrát dost :-) Kdo přijde v masce, dostane indiánskou odměnu.

Na vrcholu

gipfelbuch_01

Ve vzrušené atmosféře kolem lukostřelnice trochu zaniklo, že OSČLP zrealizovalo další z drobných projektů – vrcholovou knížku na Havranu. Zasloužili se o to především Jindra a Lukáš Bludští, kteří zajistili schránku a zabudovali jí do vrcholové skály.

Bohužel netuším, zda se na Havranu někdy nevyskytovala předchůdkyně současné vrcholové knížky, alespoň jsem se o ní nikde ani nedoslechl, ani nedočetl. Ale nelze to vyloučit, vyhlídka bývala vždy vyhledávána a obliba vrcholových knížek sahá až do počátku minulého století, jak o tom svědčí třeba článek serveru Hory doly.

Místní šetření se změnilo v sousedskou diskuzi

nahled

V neděli 8.června se u bývalé skládky v Polesí sešla asi třicítka zájemců o informace o zamýšleném záměru na vybudování lukostřelnice. Bohužel, přesto, že tato schůzka byla iniciována starostou Rynoltic, nakonec se chvíli před uskutečněním místního šetření omluvil z důvodů mimořádné události v zaměstnání.

Po emočně vypjatých předcházejících týdnech se schůzka nesla v poměrně klidném a smířlivém duchu, k čemuž přispěl jednak Petr Zázvorka, předseda občanského sdružení, když objasnil posuny v nahlížení na zamýšlenou akci, ke kterým s přibývajícími informacemi uvnitř sdružení došlo a které nakonec vedly k rozhodnutí zaslat starostovi Rynoltic otevřený dopis s odmítavým stanoviskem.

Rozhodující ovšem bylo vystoupení Saši Vrágy, který vysvětlil, že myšlenka zřídit na místě bývalé skládky lukostřelnici byla vedena snahou zajistit pro uvedenou spornou lokalitu sportovní využití, které by současně umožnilo zabezpečit údržbu plochy a zabránilo jejímu opětovnému “využívání” jako skládky. Samozřejmostí pak bylo, že projekt by byl v souladu s legislativou i bezpečnosti třetích osob by byla zcela zajištěna.

Ujistil dále všechny, že záměr byl z jeho strany od začátku podmíněn vstřícným přijetím ze strany místních i rekreantů a že považoval za samozřejmé, nesetká-li se tato myšlenka s pochopením, uvedený projekt nerealizovat. Což se, bohužel za pro něj ne zrovna příjemných okolností, skutečně stalo a proto se rozhodl, od zřízení lukostřelnice zcela ustoupit.

Otevřený dopis OSČLP starostovi Rynoltic

dopis

24.května se sešel výbor a další členové OS, aby se seznámili s žádostí Alexandra Vrágy o zřízení lukostřelnice na obecních pozemcích v místě bývalé skládky. Po dlouhé diskuzi a zvážení všech hledisek dospěli zúčastnění jednohlasně k závěru, vyslovit se proti zřízení střelnice uprostřed obce. Bylo rozhodnuto zaslat starostovi Rynoltic, panu Milošovi Sehnalovi, otevřený dopis s argumenty, shrnujícími toto stanovisko.

8.června v 10 hodin se na místě uskuteční schůzka za účasti pana starosty, Alexandra Vrágy, zástupců OSČLP a zájemců z řad občanů.

Schůze výboru OSČLP a brigáda

stažený soubor

V pátek 9.května proběhla v chalupě u Zázvorků schůze výboru OSČLP, jejímž předmětem byla především diskuze o činnosti sdružení v tomto roce. Na podrobnosti se podívejte do zápisu.

Petr Zázvorka informoval přítomné, že se po dlouhotrvajícím tlaku konečně podařilo uzavřít s obcí smlouvu, kterou pozemky u rybníka v centru Polesí získává do dlouhodobého pronájmu OSČLP za symbolickou 1 Kč. Naším cílem bylo jednak zamezit spekulacím o možné výstavbě na těchto pozemcích, jednak zajistit, aby střed obce vypadal trochu k světu. To ovšem bude znamenat pravidelnou údržbu, tedy hlavně sekání trávy. Diskutujeme o několika variantách

Otvírání studánek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Již čtvrtým rokem se koná “otevírání studánek”, kterým projevuje rovněž naše nejmladší generace svůj vztah k Polesí a jeho přírodě. To, že s vodou to nebude jednoduché ani v kraji, proslulém kdysi vysokým stavem srážek (nebo “celoprázdninovými” dešti), svědčí skutečnost, že nejvzdálenější pramen našeho potoka, zvaný Oskar, ležící těsně pod rozvodím Severního a Baltického moře, které se nachází v blízkosti Pekařovy borovice, se změnil po suché zimě v pouhou studánku, z které voda dále nevytéká. Druhý pramen, o něco níže položený Otakar, který slouží především lesní zvěři, je asi jedno z nejhezčích míst v okolí Polesí a dosud vodu má. Děkujeme účastníkům výletu i za ty,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dostal jsem smutnou zprávu, že náš kamarád a Polesák duší i srdcem, Míša Rezek, nás opustil, tentokrát ne pouze na cestě do Brna, aby se zase vrátil, ale už navždycky.. Nechce se věřit, že se setkáme snad už jenom v našich vzpomínkách a ve společných zážitcích, například když jsme tehdy před penzionem Zátiší nacvičovali pásmo písniček a skečí PaPoDo – Pásmo Pohádek Dospělým.  Michale, ta fotka co byla zrovna po ruce, je stará padesát let…

Petr Zázvorka

Pozdrav od Karla Pokorného

old_camera_in_black_and_white_by_elizabethtown60b-d2y2kbq

Před pár dny nám dorazil mail od Karla Pokorného, bývalého Polesáka a velkého fotografa:

Zdravím po dlouhé době všechny Polesáky. Čistě náhodou jsem objevil tyto stránky a to zrovna ve chvíli, kdy si plánuji, co s volným časem v létě. Teď už vím a rád se přijedu do Polesí zase podívat. Kdy bude akce spojená s výročím Kapličky na Černé louži?

Všechny ještě jednou zdraví Karel Pokorný

Výroční strom zasazen!

platane

Na Velký pátek bylo potvrzeno očekávané oznámení Jiřího Ostrovského, že na Bílou sobotu, dne 19. dubna 2014 přivezou ze Školního lesního podniku České zemědělské univerzity z Kostelce nad Černými lesy objednaný strom, který má být zasazen na návsi, jak bylo anoncováno při slavnostní oslavě 330. výročí založení Polesí.

Lukáš Bludský překvapil, když na místě cedule, na předem dohodnutém místě, již tentýž den vykopal odpovídající jámu, určenou pro více než čtyřmetrový platan javorolistý (Platanus x acerifolia), který má jednou jako solitér vévodit centru obce a symbolicky poskytnout stín hráčům na nedalekém, letos dokončovaném hřišti na petanque.

Černá Louže – nebo Černé Louže??

náhled

Zeptáte-li se kohokoliv z místních, odkud se vzalo jméno Černá Louže, nepochybně nezaváhá a odkáže vás na rybníček, který se od nepaměti rozkládá pod silnicí na Sedlo, hned vedle kapličky. Ale podíváte-li se na Černou Louži z výšky nebo vydáte-li se od rybníčku po spádnici dolů, narazíte na další vodní plošky. A možná vás napadne, stejně jako nedávno mě, zda původní německý název Schwarzpfütze nebyl myšlen spíš v množném čísle, tedy jako Černé Louže. I dnes je totiž zřejmé, že těch “louží” tam bývalo několik, a vzhledem k intenzivnějšímu využívání krajiny bývaly rozhodně méně zarostlé a zazemněné.