polesi1

Polesí

je malebné letovisko, ležící severně od Rynoltic v romantickém údolí, obklopeném zalesněnými vrchy. Do konce 2.světové války se nazývalo Finkendorf podle prvního osadníka Sebastiana Finkeho, který se zde usadil roku 1683.

cernalouze1

Černá Louže

ležící při silnici z Rynoltic do Horního Sedla, vznikla kolem selského dvora, založeného zde po roce 1550. U silnice ve středu osady je kaplička z roku 1724.

3

Zvonička v Polesí

Ve 30.letech minulého století nahradila původní dřevěnou zvoničku v Polesí zvonice nová, betonová. Ta zůstává jednou z dominant obce i dnes. Roubenou chalupu s podstávkou v pozadí již ovšem odvál čas..

4

Kaple na Černé Louži

Pohled na okolí kapličky na Černé Louži v době před vybudováním silnice na Horní sedlo. V pozadí výletní restaurant Steyrer Franzl.

5

Stabilní katastr z roku 1843

Teprve při detailním porovnání staré katastrální mapy se současným stavem naplno vynikne, jak málo se v obci za 170 let změnilo. Pár chalup zmizelo, ve 30. letech bylo postaveno pár zděných vil, o čtyřicet let později několik chat. Ale charakter zástavby zůstal nezměněn..

6

Hostinec Steyrer Franzl na Černé Louži

7

Podstávkové domy u rybníka v Polesí

6

Společná fotka z oslav 330 let Polesí

Výroční strom zasazen!

platane

Na Velký pátek bylo potvrzeno očekávané oznámení Jiřího Ostrovského, že na Bílou sobotu, dne 19. dubna 2014 přivezou ze Školního lesního podniku České zemědělské univerzity z Kostelce nad Černými lesy objednaný strom, který má být zasazen na návsi, jak bylo anoncováno při slavnostní oslavě 330. výročí založení Polesí.

Lukáš Bludský překvapil, když na místě cedule, na předem dohodnutém místě, již tentýž den vykopal odpovídající jámu, určenou pro více než čtyřmetrový platan javorolistý (Platanus x acerifolia), který má jednou jako solitér vévodit centru obce a symbolicky poskytnout stín hráčům na nedalekém, letos dokončovaném hřišti na petanque.

Černá Louže – nebo Černé Louže??

náhled

Zeptáte-li se kohokoliv z místních, odkud se vzalo jméno Černá Louže, nepochybně nezaváhá a odkáže vás na rybníček, který se od nepaměti rozkládá pod silnicí na Sedlo, hned vedle kapličky. Ale podíváte-li se na Černou Louži z výšky nebo vydáte-li se od rybníčku po spádnici dolů, narazíte na další vodní plošky. A možná vás napadne, stejně jako nedávno mě, zda původní německý název Schwarzpfütze nebyl myšlen spíš v množném čísle, tedy jako Černé Louže. I dnes je totiž zřejmé, že těch “louží” tam bývalo několik, a vzhledem k intenzivnějšímu využívání krajiny bývaly rozhodně méně zarostlé a zazemněné.

Informace pro Karkulku?

Vlk zachycený fotopastí u Doks

Opět je tu doba, kdy z lesů v okolí Polesí míří žáby do nádrže na návsi. Jejich směr je neomylný, ty ze severu, od hranic, pochodují přes pozemky až odkudsi od bunkrů, ze Skřivánčího vrchu a od Slona, chatovou oblastí kolem Ledererů a Demnerů přes nás a Viplery, ty z jihu zase od Havrana a obecního lesa dolů přes Šmídovic zahradu. Nevím, jak je to s východními a západními proudy, tedy od Formáčků, Poupů, Marešů a naopak od Chudých, Koprnických a Martínků, ale určitě jsou tady také, aby se v nádrži  spojovaly a množily až to vře. Lidé se dělí na ty, kteří žábám (většinou ropuchám obecným –  Bufo bufo, Laurenti) fandí a na ty, kteří je bezohledně

Historie města Jablonného od Viktora Pinkavy

geschichte

Do našeho webového archívu přibyla další publikace, týkající se regionální historie. Jde o Geschichte der Stadt Gabel und des Schlosses Lämberg, tedy Historie města Jablonného a zámku Lemberk od Viktora Pinkavy.

Viktor Pinkava byl kněz, litovelský vlastivědný pracovník a vydavatel. Narodil se 21. 7. 1868 v Litovli. Po gymnazijních studiích v Olomouci a v Moravské Třebové studoval filozofii a teologii na univerzitě ve Vídni a v Litoměřicích, kde byl po ukončení studií v roce 1892 vysvěcen na kněze. Pak působil jako kooperátor v Jablonném v Podještědí, v Hodkovicích u Liberce, v okolí Bíliny, ve Velkém Jeseníku u Nymburka, ve Velelibech u Nymburka a v Čermné u Děčína.

Bunkry v okolí Polesí XV

vyhlaska2

Mobilizace

V souvislosti s vlnou povstání, která odstartoval Hitlerův projev na stranickém sjezdu v Norimberku, byla 12. září 1938 před 18. hodinou nařízena velitelská pohotovost pro celou armádu a vojáci nesměli opouštět kasárna.

Zároveň byly uvedeny v činnost mobilizační orgány. Podle počtu zbraní na jednoho obyvatele, bylo Československo nejvyzbrojenějším státem na světě. Podle počtu zmobilizovaných vojáků bylo v Evropě toto pořadí: SSSR, Francie, Německo, Itálie, Polsko a ČSR. V nočních hodinách 12. září 1938 se Nejvyšší obranná rada státu rozhodla vyhlásit pro osádky těžkého opevnění  bojovou pohotovost, útvary zajištění hranic a pluky ZLO měly

Chata Polesí a kemp Černá Louže

louže

Blíží se nám jaro a tak možná uvítáte aktuální informaci od Honzy Hrčky o tom, jak vypadá situace s chatou Polesí a kempem na Černé Louži:

“Tak chatu Polesí jsme po nedohodě s klubem Českých turistů definitivně uzavřeli a nebudeme ji už provozovat. V kempu ale pokračujeme i v letošní sezóně.

 Otevřeno v občerstvení u kempu bude každý víkend (pá od 15:00 hodin do ? sobota od 10:00 do ? a neděle od 10:00 do 17:00 hodin ) zatím do konce dubna, potom se uvidí.

Cesta pod Havranem po dvou a půl letech

nahled

 Už dva a půl roku uplynulo od chvíle, kdy jsme sváděli s tehdejšími představiteli obce Rynoltice slovní a právní souboj, jehož cílem bylo minimalizovat škody, které vznikly rozhodnutím obce a jejího lesního správce vybudovat pod Havranem cestu, která by usnadnila těžbu dřeva. Výsledky našeho tehdejšího snažení byly nejednoznačné. Podařilo se nám sice necitlivé provádění nepovolené stavby zastavit, ale až v době, kdy většina původní lesní cesty už byla zplanýrovaná a zničená. Následná dohoda o uvedení stavby ne snad do původního (to už možné není), ale alespoň do snesitelného stavu, vyzněla do ztracena. Část okolí cesty, zaneseného hromadami dřevního odpadu, byla vyčištěna, ovšem spousta pořezaných větví, ležících navíc i na okolních soukromých pozemcích, na místě stále zůstává.

Co se v Polesí a jeho okolí pívávalo II.

chmel

Nic naplat, pivo je a bylo v českých (a sudetských) restauracích a hospodách nápojem nejoblíbenějším a tak se u něj zastavíme ještě jednou. Tentokrát u dnes již neznámého jevu, kterým bylo stáčení a lahvování piva jednotlivými hostinskými a obchodníky.

V českých zemích se pivo do lahví začalo poprvé plnit v Praze v roce 1841  v pivovaru U Křížovníků na Starém Městě. Šlo pouze o první průkopnickou vlaštovku v novém druhu distribuce chmelového moku. K masivnímu rozšíření plnění piva do lahví ze skla došlo až na počátku

Nový web Rynoltic

webrynolticemaly

Kromě nového vedení se obec Rynoltice dočkala i nových webových stránek a rovněž i svého profilu na Facebooku. Zatímco u stránek jde spíš o nový vzhled se zachováním stávající náplně, facebookový profil docela “žije”. Vypadá to, že za aktuálními informacemi o dění v obci bude teď nejlepší chodit na Facebook. Škoda jen, že na rynoltických stránkách v partnerských webech odkaz na OSČLP nenajdete..

Co nás čeká v letošním roce?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zimní období je tradičně časem plánování a příprav akcí, které bychom pak rádi v průběhu jara, léta a podzimu uskutečnili. Předkládám proto k diskuzi návrh činností na rok 2014, který je pochopitelně  možné modifikovat a případně doplnit dle Vašich nápadů a návrhů.

Samostatnou kapitolou je fakt, že nový Občanský zákoník, který vstoupil v platnost na začátku roku, již pojem “občanské sdružení” nezná. Bude proto třeba sdružení převést buď na formu Obecně prospěšné společnosti, nebo Spolku. V případě spolku se jedná o změnu čistě formální, ale bylo by dobré se zamyslet nad novým jménem, které v sobě bude muset výraz “spolek” zahrnovat…