Category Archives: Uskutečněné akce

Den Polesí a Černé Louže na jedničku

Letošní „trojakce“ – Dětský den rozloučení s prázdninami, Výroční Valná hromada OSČLP a Aukce půdních nálezů ve prospěch OSČLP předpokládala plné nasazení všech, kteří se na úspěchu akce podíleli.

Hlavní organizátorka Dětského dne, Katka Jakešová, si vymyslela zajímavé pirátské téma, kdy děti plnily deset různých  úkolů (přecházelo přes Krokodýlí zátoku, krmilo chobotnici, vyráběla se pirátská čepice, hledal se východ z bludiště, sestřelovala plachetnice nebo vyráběl papoušek atd.,). Úkoly zadávalo deset „pirátů“ v okolí koupaliště. Nakonec, po vyluštění tajenky, vyzdobení malí piráti, jejichž počet se blížil čtyřicítce, nalezli v truhle poklad.

Zvonička v Polesí opravena !

To, co se nepodařilo v loňském roce, se v letošním roce povedlo. Zvonička v Polesí, která neměla již několik let „cibuli“ a teklo do ní, což ohrožovalo trámy střechy, je opět v pořádku. Na rekonstruovaném pokryvu střeše se objevily i zajímavé motivy, rovněž  nová špice, do které byly umístěny květnové Lidové noviny pro počtení potomkům, zdobí její střechu. Byl aplikován rovněž nástřik, který by měl likvidovat zelené řasy, které v posledních letech barví její fasádu nazeleno. Oprava byla úspěšně realizována díky dotaci, kterou na opravu poskytla OSČLP obec, Jindrovi Bludskému, který prováděl stavební dohled a jednal z realizační firmou z Hrádku nad Nisou, která postavila lešení a provedla opravu střechy a dodala i nové klempířské prvky. Nezbývá než kromě poděkování zúčastněným vyslovit

Víkend OSČLP

Uplynulý víkend v Polesí patřil OSČLP.

Již pátek proběhl (i když bylo obtížné domluvit vzhledem k pozvání pana starosty vhodný termín pro valnou hromadu) večer, během něhož měl každý možnost ventilovat problémy, které považoval za důležité.

Účastníci si mohli též prohlédnout (a porovnávat) krásnou sbírku starých pohlednic, kterou instaloval Milan Dlouhý z Rynoltic.

 V úvodu večera přednesl předseda OSČLP řeč, kterou uvádíme v plném znění.

Volejbalová odveta v Jítravě

V sobotu, dne 6. září se v Jitravě konal již od rána tradiční nohejbalový turnaj, utkání s Polesím ve volejbale od 17 hodin bylo do jisté míry vyvrcholením zápolení sportovního dne. V areálu bylo k dispozici občerstvení v podobě piva i limonády a výborných karbanátků. Na hřišti s antukovým povrchem zaujala páska vymezující pole.

Utkání s tradičními soupeři se hrálo tentokrát opět na pěkném hřišti v Jitravě s nerozhodným  výsledkem.

Soupeři z Polesí i Jitravy se na další vzájemný match opravdu těšili, každé družstvo bylo povzbuzováno hloučkem fandů a fanynek. Nakonec si všichni připili na zdraví, Polesáci dostali od soupeřů štangli lovečáku

Dětský den 2014

Dětský den 2014 a 61. regata  Polesí  měly plno nej-.

Pršelo určitě nej- víc za dobu, kam až sahá paměť nej- starších účastníků. Přesto se sešlo lidí hodně a dětem kupodivu déšť ani nevadil. Bylo to díky opravdu dobré přípravě a snaze všech, kteří pomáhali dětem zábavu a poučení organizovat.

Podařil se záměr s indiánským stylem, který tak úspěšně realizovala po dlouhých večerech přípravy materiálu i vymýšlení úkolů Katka Jakešová, což mohu částečně potvrdit. Od výroby tomahavků, po čelenky (bylo to vtipné,

Dětský den před 37 lety

Že má dětský den v Polesí opravdu dlouhou tradici je všeobecně známo. Ale prostřednictvím fotografií Karla Pokorného si můžeme  i připomenout atmosféru jednoho takového dětského dne, který se odehrál před třiceti sedmi lety na zahradě u Bludských.

Tyto fotky ocení asi především pamětníci, ale díky Karlovi Pokornému, který intenzivně skenuje kinofilmy z šedesátých a sedmdesátých let, přibudou postupně do našeho fotografického archívu nejen další fotky z nejrůznějších akcí, ale i fotografie tématicky zaměřené, dokumentující Polesí, Černou Louži a okolí té doby.

Pár letních aktualit z Polesí

Prázdniny jsou tradičně dobou, kdy se členové sdružení pouští do nejrůznějších aktivit, směřujících ke zvelebení obce a jejího okolí.

Letos přišla na řadu po několika letech opět oprava křížků při silničce z Rynoltic do Polesí. Pepa Kaplický u jednoho z nich opravil sokl, Iva Kaplická obnovila malbu a nabílila podstavec. Rovněž u obou křížků zasadili po dvou ořešácích, které pečlivě zalévají, aby se i v letních dnech uchytily. Pavel Jakeš vysekal křovinořezem okolí obou křížků.

Schůze výboru OSČLP a brigáda

V pátek 9.května proběhla v chalupě u Zázvorků schůze výboru OSČLP, jejímž předmětem byla především diskuze o činnosti sdružení v tomto roce. Na podrobnosti se podívejte do zápisu.

Petr Zázvorka informoval přítomné, že se po dlouhotrvajícím tlaku konečně podařilo uzavřít s obcí smlouvu, kterou pozemky u rybníka v centru Polesí získává do dlouhodobého pronájmu OSČLP za symbolickou 1 Kč. Naším cílem bylo jednak zamezit spekulacím o možné výstavbě na těchto pozemcích, jednak zajistit, aby střed obce vypadal trochu k světu. To ovšem bude znamenat pravidelnou údržbu, tedy hlavně sekání trávy. Diskutujeme o několika variantách

Otvírání studánek

Již čtvrtým rokem se koná “otevírání studánek”, kterým projevuje rovněž naše nejmladší generace svůj vztah k Polesí a jeho přírodě. To, že s vodou to nebude jednoduché ani v kraji, proslulém kdysi vysokým stavem srážek (nebo “celoprázdninovými” dešti), svědčí skutečnost, že nejvzdálenější pramen našeho potoka, zvaný Oskar, ležící těsně pod rozvodím Severního a Baltického moře, které se nachází v blízkosti Pekařovy borovice, se změnil po suché zimě v pouhou studánku, z které voda dále nevytéká. Druhý pramen, o něco níže položený Otakar, který slouží především lesní zvěři, je asi jedno z nejhezčích míst v okolí Polesí a dosud vodu má. Děkujeme účastníkům výletu i za ty,

Výroční strom zasazen!

Na Velký pátek bylo potvrzeno očekávané oznámení Jiřího Ostrovského, že na Bílou sobotu, dne 19. dubna 2014 přivezou ze Školního lesního podniku České zemědělské univerzity z Kostelce nad Černými lesy objednaný strom, který má být zasazen na návsi, jak bylo anoncováno při slavnostní oslavě 330. výročí založení Polesí.

Lukáš Bludský překvapil, když na místě cedule, na předem dohodnutém místě, již tentýž den vykopal odpovídající jámu, určenou pro více než čtyřmetrový platan javorolistý (Platanus x acerifolia), který má jednou jako solitér vévodit centru obce a symbolicky poskytnout stín hráčům na nedalekém, letos dokončovaném hřišti na petanque.