Polesí

je malebné letovisko, ležící severně od Rynoltic v romantickém údolí, obklopeném zalesněnými vrchy. Do konce 2.světové války se nazývalo Finkendorf podle prvního osadníka Sebastiana Finkeho, který se zde usadil roku 1683.

Černá Louže

ležící při silnici z Rynoltic do Horního Sedla, vznikla kolem selského dvora, založeného zde po roce 1550. U silnice ve středu osady je kaplička z roku 1724.

Zvonička v Polesí

Ve 30.letech minulého století nahradila původní dřevěnou zvoničku v Polesí zvonice nová, betonová. Ta zůstává jednou z dominant obce i dnes. Roubenou chalupu s podstávkou v pozadí již ovšem odvál čas..

Kaple na Černé Louži

Pohled na okolí kapličky na Černé Louži v době před vybudováním silnice na Horní sedlo. V pozadí výletní restaurant Steyrer Franzl.

Stabilní katastr z roku 1843

Teprve při detailním porovnání staré katastrální mapy se současným stavem naplno vynikne, jak málo se v obci za 170 let změnilo. Pár chalup zmizelo, ve 30. letech bylo postaveno pár zděných vil, o čtyřicet let později několik chat. Ale charakter zástavby zůstal nezměněn..

Hostinec Steyrer Franzl na Černé Louži

Podstávkové domy u rybníka v Polesí

Společná fotka z oslav 330 let Polesí

Sobotní brigáda a kácení májky

V sobotu 10.6. proběhla v dopoledních hodinách další brigáda. Zůčastnilo se zhruba 12 lidí a vydatně pomáhaly i děti. Chlapi pokáceli a rozřezali májku. Posekali jsme křovinořezy a sekačkami kompletně celý areál sportoviště a okolí koupaliště, natřeli jsme téměř celý dřevěný plot. Dlouhá tráva se hrabala a nakládala do připraveného valníku, který nám přistavili z obce. Prořezaly se větve stromů, které se příliš rozrůstaly nad altán a rovnou se spolu s hromadou staršího dřeva pálily. Spálila se i část hromady větví před domem Šmídů. Brigáda trvala cca dvě a půl hodiny intenzivní práce. Centrum obce doslova prokouklo. Moc díky všem!!!

Stav plotu před a po dvou brigádách

Letos poprvé vykvetly hlohy na návsi

Před pár lety zasazené hlohy na hrázi koupaliště, letos poprévé vykvetly a jsou nádherné. I rododendrony překrásně kvetou.

Májka a Čarodějnice 2023

V sobotu 29.4.2023 jsme se sešli, abychom vyrobili a postavili májku na sportovišti u koupaliště. Chlapi přivezli strom a májku vyrobili, ženy jí nazdobily stuhami. Byla krásná a extrémě vysoká, nebylo snadné ji zvednout a upevnit, vše se ale podařilo skvěle. Současně pánové připravili hranici na nedělní pálení čarodějnic a děvčata vyrobila čarodějnici, která se přidělala na hranici. Druhý den v neděli 30.4. jsme ji společně upálili a opekli si buřtíky. Vyšlo krásné počasí, bylo to moc hezké…díky všem za pomoc!

Stateček

Malá technická zajímavost z historie. U koupaliště, vedle chalupy Šmídů, v těsné blízkosti potoka, stával statek, říkalo se mu stateček. Na políčku za stodolou býval mlýn, který patrně sloužil na mletí obilí a byl poháněný kravkou nebo koněm, o čemž vypovídá vyšlapaný kruh v trávě. Poslední obyvatelé chalupy, početná a nemajetná rodina s mnoha dětmi, bohužel statek přivedla do stavu, kdy ho už nebylo možné zrekonstruovat. Jelikož jeho majitelé například topili vlastní dřevěnou podlahou, chovali slepice přímo v sednici a dům zkrátka “vybydleli”, musel být kolem roku 1955 zbourán.

Ukázka pohánění mlýna dobytkem

Nová lávka přes potok pod Havranem

Nechali jsme vyrobit novou lávku, jako náhradu za starou, která po několika letech ztrouchnivěla a vloni se propadla (viz. foto). Hrozilo velké nebezpečí úrazu. Nová lávka je vyrobena z dubových trámů, které by měly pár let vydržet…

Nová lávka z dubových trámků
Stav lávky v loňském roce

Velikonoce v Polesí

Letošní svátky jara jsme zahájili v sobotu dopoledne, výpravou k pramenům Oskar a Otakar. Početná skupinka dospělých s dětmi se vydala k pramenům a důkladně je oba vyčistila. Obzvlášť Oskar byl velice zanesený a jeho vyčištění vyžadovalo nemalé úsilí zúčastněných. Výtoková trubka byla zcela pod hladinou bahnité laguny, z které voda nemohla odtékat. Po vyčištění se průtok obnovil a z trubky se dá opět nabírat čistá voda do hrnečku. Děti dostaly na místě sladkou odměnu.


Sobota pokračovala v pracovním duchu. Od 15.00 hodin byla svolána brigáda na úpravu okolí koupaliště. Sešli jsme se v hojném počtu, dodali rašelinu k rododendronům, prořezali přerostlé větve stromů na hrázi, nakypřili hlínu 10ti hlohům, doplnili jim čerstvou zeminu, zatloukli nové podpěrné kůly a hlohy znovu přivázali. Očistili jsme špachtlemi a kartáči lišejník ze zábradlí podél koupaliště a celé potom natřeli speciálním fungicidním nátěrem proti mechu, řasám a plísním. V dalším kroku plánujeme plot natřít lazurou…Udělalo se hodně práce a centrum obce doslova “prokouklo”.

Na velikonoční pondělí nám přálo počasí, slunce konečně hřálo a koledníků byla plná vesnice. Je dobře, že u nás stále probíhají tyto krásné svátky jara podle tradic.

Moc děkujeme všem za účast na jarních akcích a těšíme se na další společné aktivity, o kterých vás budeme informovat.


Výbor OSČLP

Ve věku 80ti let zemřel Rudolf Kellner

S hlubokým smutkem sdělujeme, že nás včera 3.4. 2023, navždy opustil, náš bývalý soused, Polesák a dobrý kamarád Rudolf Kellner. Vzpomeňte na něho, kdo jste ho znali.
Rodina a přátelé.

Doplnění hlohu na hrázi u koupaliště

Zakoupili jsme a doplnili chybějící hloh na hrázi koupaliště. V průběhu jarní brigády 8.4. každému hlohu ještě přisypeme substrát. Bylo by dobré hlohy také v průběhu léta zalévat, aby se jim dařilo a opět brzy vytvořily krásnou ketoucí alej, která tu v minulých letech bývala. Berte prosím hlohy za “své” a zkuste si na ně, kdykoliv během léta vzpommenout, vzít kýbl nebo konev a nalít jim vodu z koupalště.

Ilustrační foto – Takhle alej v Polesí kdysi vypadala a opět by vypadat měla…

Otevírání studánek a jarní brigáda 8. 4. 2023

V sobotu 8. dubna se sejdeme v 10. hod. u koupaliště a společně půjdeme k pramenům Otakar a Oskar, vyčistit je od napadaného listí a větví. Vezměte si s sebou hrábě, lopaty nebo jen malé hrabičky a lopatky,…aby se dalo listí z potoka nabírat. Cesta k pramenům trvá přibližně hodinu, tak s tím počítejte.

Odpoledne od 15 hodin ještě proběhne brigáda na koupališti. Nakoupili jsme substrát v pytlích, který je potřeba rozvozit k zasazeným rostlinám a dále budeme natírat plot kolem koupaliště a bylo by dobré ho předem obrousit. Vezměte si s sebou štětce a nádoby na barvu a pokud má někdo možnost přinést brusku nebo alespoň kovové kartáče, vezměte prosím také.

Těšíme se na hojnou účast 🙂

Informace o aktuální činnosti Občanského spolku Černá Louže – Polesí

Vážení a milí sousedé, členové spolku Černá Louže – Polesí.

Rádi bychom Vás rádi informovali o současné a další plánované činnosti spolku.

Dne 23.11.2022 došlo k veřejnému projednání nové verze územního plánu. Opět jsme za spolek podali připomínky, a to i přesto, že nový návrh významně vyhověl našim původním připomínkám, podpořeným ze strany CHKO. Původní návrh územního plánu navrhoval zařadit v zadní části Černé Louže na louky uprostřed zástavby stavbu 3 objektů a výstavbu komunikace, spojující dvě do této části směřující cesty pro pěší. Za spolek stále vidíme problém v navrhované komunikaci na Černé Louži, která se dle našeho názoru svými parametry vymyká charakteru stávajících přístupových cest. Vzhledem k lokalitě prosazujeme zájem na zachování venkovského charakteru cest (parametry, hutněný štěrkový povrch), odpovídajících lokalitě. 

Provedli jsme nezbytné změny v obchodním rejstříku související se změnou vedení výboru a dozorčí rady.

Tak jako již tradičně jsme požádali obec Rynoltice o příspěvek pro aktivity spolku na příští rok. Rozšířili jsme možnost využití prostředků i do jiných oblastí, než bylo tradičně žádáno, a to nejen pro úpravy a údržby pronajatého pozemku na návsi v Polesí a na údržbu památek v obcích Černá Louže, Polesí a v jejich okolí, ale také na údržbu turisticky zajímavých míst a cenných přírodních lokalit, pro obnovu webových stránek spolku a některé společenské akce. Podrobnější informace o aktivitách plánovaných na rok 2023 uvádím níže v textu.

Provedli jsme také vyúčtování příspěvku od obce pro rok 2022, ze kterého jsme realizovali dokončení opravy zvonice v Polesí (renovace a instalace kříže), nátěr laviček, renovaci – nátěr nástěnky a přístřešku na odpady u koupaliště, pořízení nového hlohu na náves a materiálu pro údržbu zeleně v okolí návsi spolu s pořízením nářadí na zajištění údržbových prací.

S panem starostou jsme řešili úklid přístřešků na odpady, kde se často množí případy, kdy odpady nejsou ukládány v pytlích, ale volně pohozeny v přístřešku. Všechny Vás žádáme, abyste řádně ukládali odpad v přidělených pytlích, v souladu s pokyny obecního úřadu.

Uvědomujeme si, že k tomuto stavu může docházet od cizích návštěvníků obce, umístíme tak na přístřešek informační leták a do budoucna budeme jednat o monitorovacím systému.

Kromě již zmíněného umístění Kříže s podobiznou Krista na Kapličku v Polesí, lampionového průvodu a celkové údržby návsi (nástěnky, lavičky, přístřešek na odpad), bylo provedeno umístění, ozdobení a rozsvícení tradičního Vánočního stromu, zajištění nového hlohu a zahradního materiálu za účelem kultivace okolí vodní nádrže. O vyčištění vodní nádrže v centru obce Polesí vedeme jednání s panem starostou. Je plánováno čištění nádrže svépomocí, pravděpodobně počátkem března. V záměru obce je rozsáhlejší rekonstrukce nádrže s tím, že obec prozatím plánuje zařadit akci do plánovaných aktivit s navázáním dotace.

Příští rok nás čeká několik dalších věcí:

8.4. jarní úklid obce v návaznosti na akci “Ukliďme Česko“ a znovuzavedení tradice otevírání studánek

30.4. pálení čarodejnic

1.5. stavění májky a navazující velice odpovědná povinnost strážení májky do brzkých ranních hodin 😊

24.6. valná hromada Občanského spolku spolu s tradiční aukcí půdních nálezů – (termín aukce ještě bude možná změněn na červenec, budeme včas informovat)

12.8. Dětský den, Regata a oslavy Polesí včetně večerního koncertu

Jako zásadní vnímáme výročí 340 let od založení obce Polesí a úctyhodné 70. výročí regaty. U příležitosti těchto významných výročí bychom v obci rádi uspořádali důstojnou oslavu s hudební produkcí v rámci již tradičního dětského dne.

Během letních měsíců také plánujeme uspořádat nebo se podílet na dalších sportovních a společenských akcích jako dnes již tradiční závod koloběžek, ale také další sportovní akce, jejichž tradici bychom rádi obnovili nebo zavedli.

Vše budeme včas inzerovat na nástěnce spolku na návsi v Polesí nebo na sociálních sítích. Věříme také, že brzo na webových stránkách spolku.

Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se zapojují do společných akcí a pomáhají zkulturňovat, zvelebovat a spojovat dění v obci, zejm. Polesandám, Petrovi Špůrovi, všem nestorům z původního vedení spolku, Mocům, Bludským, Žmudům, Schumákům a dalším. Bez Vás by to nešlo.

Rád bych také poděkoval členům výboru, kteří vynakládají nemalé úsilí k činnosti spolku pro zajišťování jeho řádného chodu a přispívají svými nápady a pomocí k plánování a realizaci jednotlivých akcí, zejm. Katce, Honzovi, Heleně, Tereze, Petře a Jirkovi.

Děkuji také p. starostovi Vackovi a ostatním z vedení obce, za jejich angažovanost a podporu.

Uvidíme, co nám okolnosti v budoucnu dovolí, už teď ale všichni věříme, že naplánované události, budou skvělou příležitostí pro všechny zapomenout na každodenní starosti a důvodem k potkání a společnému veselí.

Za Výbor spolku

Martin Valdauf, předseda Výboru OSČLP