polesi1

Polesí

je malebné letovisko, ležící severně od Rynoltic v romantickém údolí, obklopeném zalesněnými vrchy. Do konce 2.světové války se nazývalo Finkendorf podle prvního osadníka Sebastiana Finkeho, který se zde usadil roku 1683.

cernalouze1

Černá Louže

ležící při silnici z Rynoltic do Horního Sedla, vznikla kolem selského dvora, založeného zde po roce 1550. U silnice ve středu osady je kaplička z roku 1724.

3

Zvonička v Polesí

Ve 30.letech minulého století nahradila původní dřevěnou zvoničku v Polesí zvonice nová, betonová. Ta zůstává jednou z dominant obce i dnes. Roubenou chalupu s podstávkou v pozadí již ovšem odvál čas..

4

Kaple na Černé Louži

Pohled na okolí kapličky na Černé Louži v době před vybudováním silnice na Horní sedlo. V pozadí výletní restaurant Steyrer Franzl.

5

Stabilní katastr z roku 1843

Teprve při detailním porovnání staré katastrální mapy se současným stavem naplno vynikne, jak málo se v obci za 170 let změnilo. Pár chalup zmizelo, ve 30. letech bylo postaveno pár zděných vil, o čtyřicet let později několik chat. Ale charakter zástavby zůstal nezměněn..

6

Hostinec Steyrer Franzl na Černé Louži

7

Podstávkové domy u rybníka v Polesí

6

Společná fotka z oslav 330 let Polesí

Rynoltický pomník padlým v 1.světové válce

pomniknahled

Dnes, kdy nás už od událostí první světové války dělí bezmála sto let, si jen stěží uvědomíme, jakým zásahem do života obyvatel našich zemí tato válka byla. Zatímco ta druhá světová jakoby stále zůstávala v našich myslích, vznikají o ní desítky a stovky knih, dokumentární i hrané filmy, o různé její aspekty se zajímají četné spolky, existuje několik desítek muzeí s touto tématikou. Nemluvě o jejích důsledcích, o holocaustu, odsunu, změnách hranic. Zkrátka téma 2.světové války stále je a ještě dlouho zůstane živé.
Na rozdíl od ní se ta první běžně řadí až  kamsi hluboko do historie. Snad je to i tím, že její důsledky byly převrstveny a smazány průběhem války následující, po které již existovalo (naštěstí) jen dlouhé období války studené, vystřídané obdobím relativní stability, trvající až po dnes.

Rynoltice slavily 660 let obce

znak

V sobotu 23.června proběhly v Rynolticích oslavy 660 let obce, v jejichž rámci byly rovněž oficiálně odhaleny nový obecní znak a vlajkou. Po slavnostním zahájení heraldik pan Kasík představil znak, který obsahuje “v červeném štítě na třech stříbrných vrších kráčejícího stříbrného lva se zlatou zbrojí a jazykem a s kosmým gotickým černo-zlatě polceným štítkem na rameni. Ve vrších pak brusinkový keř se dvěma odkloněnými větévkami, každá o pěti listech, uprostřed pět plodů.”

Polesí na starých mapách (a průvodcích..) 7 Meinholdův průvodce z roku 1912

titul

 S přelomem devatenáctého a dvacátého století přišla do severního pohraničí jiná doba. Zatímco do té doby byli obyvatelé podhorských vesnic odkázáni na hospodaření na chudých a neúrodných polích, na práci v lese, na docházení do často vzdálených továren či stále ještě na podomní tkalcovství, objevil se nyní nový, vítaný zdroj dodatečných příjmů. Do sudetských hor naplno vtrhl turistický ruch…

O tom, co vlastně turismus znamenal pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky, si povíme jindy, ale vzrůstající počet návštěvníků si vynutil rovněž vznik nového druhu literatury a sice cestovních průvodců, bedekrů. Tato forma existovala již dříve v minulosti, slavným se stal například průvodce pro poutníky do Santiaga de Compostela, který sepsal francouzský mnich Aymeric Picaud kolem roku 1160. Představuje v 11 kapitolách svého průvodce vše,

Malé intervence v krajině – pozemkový spolek

panel

Po delší odmlce se vracím opět k vyprávění o malých intervencích v krajině, tedy o tom, jak často drobné a jednoduché věci dokážou změnit mnohé. O tom, že někdy může být důležitější rozhlédnout se kolem sebe a zaměřit se na to, co je nám blízké a co dokážeme zařídit bezprostředně sami.

Za domem už nám kvete horská louka, sad i zahrada je plná starých odrůd stromů i zeleniny, na pozemku se nám hemží různé druhy volně žijících savců, ptáků a hmyzu. Tak co bychom mohli podniknout dál, čím dalším bychom mohli přírodě (a tudíž hlavně sobě) prospět?? Možná je čas podívat se trochu dál, za hranice svého pozemku…

Bunkry v okolí Polesí VI.

LO37

Vývoj představ na výstavbu opevnění v Lužických horách

Po obsazení Rakouska se perspektivy obrany ČSR nadále zhoršovaly, zvažovalo se dokonce zastavení výstavby opevnění mezi Chrastavou a Děčínem.

V Lužických horách se tak nezačalo s výstavbou opevnění v roce 1936 (kdy měla být zahájena druhá etapa výstavby, kam patřilo původně i opevnění v Lužických horách). Za výstavbu opevnění v prostoru Krkonoše – Labe (tedy i v Lužických horách) odpovídalo Ženijní skupinové velitelství VII se sídlem v Liberci, které vzniklo 3. června 1936  pod vedením škpt. žen. Pavla Miloty. Zhruba měsíc před zřízením ŽSV VII , ve dnech 6. – 8. května 1936 se uskutečnil

O čem se jednalo na schůzi výboru OS

schuze

Tuto sobotu večer proběhla v chatě Polesí schůze výboru OS, které se zúčastnili Petr Zázvorka, Helena Zelenková, Jirka Martínek, Jirka Ostrovský, Vašek Šmíd a Aleš Krupa.

Na pořadu byla především situace s probíhajícími a připravovanými akcemi OS a jejich organizační zajištění.

Přítomní členové výboru postupně probrali jednotlivé body a dohodli se na následujícím:

  • Pro zlepšení organizace jednotlivých akcí se výbor dohodl na tom, že pro příště bude pro každou akci OS jmenován tzv. garant, tedy osoba, která bude mít tuto akci po organizační stránce na starosti. Půjde o člověka, kterému bude daná tématika blízká, u kterého se budou sbíhat informace k této

Tragická událost na Dolním Sedle

sedlo1

Pondělí zůstane pro pět rodin z Liberecka jedním z nejtragičtějších dní v životě. V Doníně u Hrádku nad Nisou zcela zbytečně vyhasly čtyři mladé životy, pátý pasažér bude možná zbytek života litovat, že do auta vůbec nasedl.
Nehoda se stala v pondělí kolem půl sedmé večer na silnici před obcí Dolní Sedlo nedaleko Hrádku. Mladistvá dívka a chlapec, devětadvacetiletý muž a třicetiletý řidič vozu havarovali ve vysoké rychlosti a na místě zemřeli…

Polesí na starých mapách 6 – Indikační skici

nahled

V putování po starých mapách se ještě jednou musím vrátit do roku 1843, protože kromě map hranic obce, polesních map či samotného stabilního katastru vzniklo ještě jedno mapové dílo, o kterém by bylo škoda se nezmínit. Začátek čtyřicátých let by se tak bez nadsázky dal v Rynolticích a okolí nazvat obdobím velkého mapování…


Císařským patentem z 23. prosince 1817 bylo ustanoveno vyhotovení nového katastru, který do historie vstoupil pod názvem „Stabilní katastr“. Kvůli přesné pozemkové dani, která se vyměřovala podle čistého výnosu z půdy, vzniklo v letech 1824 – 1843 v Čechách a na Moravě jedinečné mapové dílo, které

Skály v okolí Polesí 2

bouldering_darband_4

Díl druhý – Císařské údolí čili Kaisergrund

Tentokrát se pokusím představit skály v Císařském údolí, což je horní část údolí Sedlece nebo Sedleckého potoka, levostranného přítoku Lužické Nisy, tedy první údolí severně od rozvodí Severního a Baltského moře.

Údolí se jmenuje podle inspekční cesty císaře Josefa II. po vlastech českých, kdy císař znavený napravováním rozličných nepravostí, zastáváním se vdov a sirotků, trestáním chamtivých šejdířů a náročnými přeměnami sakrálních staveb na pivovary nabíral síly na malé odpolední projížďce romantickým údolím. Takových odpočinkových vyjížděk bylo na Josefových inspekčních cestách vícero, dle pověsti se občas inkognito zastavil u rolníka či drvoštěpa a vlídně s ním rozmlouval a zjišťoval, jestli si z něj některý z

Zajímavost z Anglie

gbh1899_00_01s

Britská rodinná textilní firma Holdsworth byla založena téměř před dvěma sty lety Johnem Holdsworthem. Po pár desítkách let již zaměstnávala 2000 lidí a zabývala se zpracováním vlny a výrobou široké palety vlněných látek. V druhé polovině minulého století se firmě podařilo přeorientovat výrobu na potahové textilie pro sedadla v dopravních prostředcích a nyní si v této oblasti udržuje významné postavení v celosvětovém měřítku.

Proč ale vůbec historii této britské textilky zmiňuji? Jeden z potomků původních majitelů, pan David W. Holdsworth, provozuje webové stránky, které detailně historii firmy i samotné rodiny mapují. Součástí stránek je i rozsáhlá kolekce rodinných a firemních alb starých fotografií, pokrývajících léta 1898 až do současnosti. Pro nás zajímavé