polesi1

Polesí

je malebné letovisko, ležící severně od Rynoltic v romantickém údolí, obklopeném zalesněnými vrchy. Do konce 2.světové války se nazývalo Finkendorf podle prvního osadníka Sebastiana Finkeho, který se zde usadil roku 1683.

cernalouze1

Černá Louže

ležící při silnici z Rynoltic do Horního Sedla, vznikla kolem selského dvora, založeného zde po roce 1550. U silnice ve středu osady je kaplička z roku 1724.

3

Zvonička v Polesí

Ve 30.letech minulého století nahradila původní dřevěnou zvoničku v Polesí zvonice nová, betonová. Ta zůstává jednou z dominant obce i dnes. Roubenou chalupu s podstávkou v pozadí již ovšem odvál čas..

4

Kaple na Černé Louži

Pohled na okolí kapličky na Černé Louži v době před vybudováním silnice na Horní sedlo. V pozadí výletní restaurant Steyrer Franzl.

5

Stabilní katastr z roku 1843

Teprve při detailním porovnání staré katastrální mapy se současným stavem naplno vynikne, jak málo se v obci za 170 let změnilo. Pár chalup zmizelo, ve 30. letech bylo postaveno pár zděných vil, o čtyřicet let později několik chat. Ale charakter zástavby zůstal nezměněn..

6

Hostinec Steyrer Franzl na Černé Louži

7

Podstávkové domy u rybníka v Polesí

6

Společná fotka z oslav 330 let Polesí

Co se děje nového kolem lesní cesty

img_5219

Na základě operativně svolané schůze v sobotu 29.10. jsme připravili stanovisko OS k problematice lesní cesty. Provedli jsme v něm analýzu situace a vyzýváme Stavební úřad v Hrádku nad Nisou, aby zahájil řízení o odstranění nelegální stavby. Stanovisko bylo rovněž zasláno obci a Správě CHKO. Úplné znění stanoviska najdete zde.

2.11. pak za účasti starostky Rynoltic, paní Guttmanové, lesního správce obecních lesů, pana Dudy a

Lukáš Bludský – Úprava hřiště u koupaliště

volejbal

Se souhlasem Lukáše Bludského přetiskuji jeho příspěvek, který zaslal mailem:

Ad diskuse o volejbalovém hřišti v polesí na návsi.
Stávající volejbalové hřiště je umístěno na pozemku 1111/1 (výměra 978 m2, sportoviště a rekreační plocha, majitel je Obec Rynoltice, Rynoltice 199, 463 53. Stávající hřiště v podstatě neumožňuje hru volejbal jen vzdáleně připomínající. A to z následujících důvodů:

–          Nevyhovující rozměr hřiště (dle pravidel 18×9 metrů s volnou zónou 3 m ze všech stran, volná výška 7 metrů nad hřištěm a volnou zónou), rozměr stávajícího hřiště je cca 14×8 metrů
–          Dva vzrostlé stromy (listnáče – teď od stolu neřeknu co konkrétně) s větvemi zasahující nad hřiště
–          Zanedbaná (neexistující) pravidelná údržba hřiště, terén je zvlněný, pokrytý nepravidelnými drny
–          Neexistující odvodnění hřiště, vytváří se kaluže

Navrhované upravené umístění hřiště viz

Na návsi se nás sešlo 36 !

IMG_3018

Výzva k úklidu návsi v Polesí měla odezvu. Po neúspěšném pokusu hasičského sboru vystříkat dno nádrže, kdy se opět ucpal její odtok, nastoupily lopaty, šoufky, hrabla a kolečka. Škoda, že hasiči téměř již uschlé blátíčko ze dna opět pokropili, škoda, že nedorazila slíbená technika hned v sobotu. (Tolik negativa.) Jinak fotgrafie potvrdí, že občanů, kteří dovedou svůj vztah k Polesí prokázat i jinak než jen slovně, je dost. A navíc, díky za česnečku, svařák i putovní lahvičku slivovičky na zahřátí, v ne příliš vlídném počasí, víte, komu děkuji. Okolí nádrže je čisté, náletové a mrtvé stromy zlikvidované a hromady bahna, připravené k odvozu, jak mohu dotvrdit, dnes, tedy v pondělí, 31.října, již od rána uklízí tříčlenná hejrup parta a odváží traktorem na skládku. Mezi dobrovolnými pracovníky v sobotu (několika se to tak zalíbilo, že se jim nechtělo odejít domů a měli málem mrzutost) padly návrhy na úpravu volejbalového hřiště příští rok. Je dobře, že to napadlo táty a ne dědky. Uvidíme, registrujeme to, jinak díky všem, za všechny, na jaře zasadíme nové hlohy a zkusíme něco vymyslet s tím plotem. Mimochodem kaplička v Černé Louži bude bílá, bude mít hnědou střechu a zlatou cibuli, zdá se, že již brzy, tedy někdy kolem Martina. Tolik o tom dobrém. O ostatním jindy.
Petr Zázvorka

27.10.2011 – Kauza Lesní dálnice – pokračování

img_5205

Po včerejším šoku jsem se dnes pustil do zjišťování, zda ta šílená lesní silnice vzniká s požehnáním úřadů, čemuž jsem se ovšem zdráhal uvěřit. Ráno na CHKO se taky ukázalo, že stavebník, obec Rynoltice, provádí stavbu bez vyjádření CHKO i bez povolení stavebního úřadu v Hrádku. Stavba je to tudíž nelegální, vzhledem ke svému rozsahu na ní měl být vypracován projekt a měla být povolena stavebním úřadem.
Pozitivní na této schůzce bylo, že již před deseti dny tuto “akci” někdo na CHKO oznámil. Ačkoliv nevím, kdo to byl, chtěl bych mu tímto poděkovat. Je dobře, že se najdou lidé,…

26.10.2011 – Lesní dálnice pod Havranem

img_5191

Cesta podél potoka pod Havranem je právě “uváděna do původního stavu” po těžbě a to pomocí bagru JCB, který z původní lesní cesty, místy spíš pěšinky, staví lesní dálnici. Momentálně se už prokousává lesem vzhůru k Černé Louži…

Rozloučení

smuteční-stužka

Ve věku nedožitých 83 let opustil v srpnu  milované Polesí pan Milan Hlaváček, kdysi skaut, vždy vynikající sportovec, jeden z prvních chalupářů v obci, včelař a především dobrý člověk, s jehož odchodem se jen těžko smiřujeme.  Čest jeho památce.

Chcete se podílet na nových internetových stránkách?

screen

Vážení přátelé Polesí a Černé Louže!

Dostávají se Vám do rukou nové internetové stránky, jejichž prostřednictvím chce naše občanské sdruženi nejen prezentovat svou činnost a seznámit Vás s regionální historií, ale rovněž umožnit spolupodílet se na jejich podobě všem, kteří budou mít zájem.
Nové stránky Vám umožnují komentovat publikované příspěvky, diskutovat s ostatními ve fóru nad nejrůznějšími tématy, ale můžete se stát i jejich spolutvůrci a publikovat své vlastní články, příspěvky a fotografie!
Zvolte “Číst dál” a seznamte se s konkrétními možnostmi, jak se na internetových stránkách OSČLP podílet….

Polesí na starých mapách 1.

mullersmall

Jedním z nejdůležitějších pramenů pro každého zájemce o regionální historii představují staré mapy. Pomáhají nám udělat si představu o tom, jak se vyvíjela krajina a mozaika sídel v ní. Z podrobných starých map dokážeme vyčíst, kde se nacházela dnes již zaniklá stavení či celé vesnice, kudy vedly cesty, kolik vodních ploch krášlilo krajinu, jak se měnilo rozložení lesů, luk a polí. Srovnávání různě starých map nám poskytuje plastické informace o změnách, které se v našem regionu odehrávaly.

Nejstarší dostatečně podrobnou mapou, na které jsem nalezl Polesí (Finkendorf) a Černou Louži (Schwarzpfütze) je Müllerova mapa Čech z roku 1720, tedy necelých 40 let po založení Finkendorfu. Některé o něco starší mapy jsou bohužel málo podrobné na to, aby zachytily tak malé osady.. Je nicméně možné, že se ještě podaří objevit nějakou starší mapu například lemberského panství, na které by se mohla objevit Černá Louže, která vznikla již po roce 1550.

Müllerova mapa Čech

Mapa Čech Jana Kryštofa Müllera z roku 1720 patří k nejkrásnějším a nejcennějším kartografickým dílům naší minulosti. Svými rozměry, obsahem, kartografickým i výtvarným zpracováním předčí mnohé jiné mapy, domácí i zahraniční. Je vyhledávána nejen sběrateli – milovníky starých map jako uměleckých děl a starožitností. Obdivuje ji laická i odborná veřejnost. Využívají ji ke studiu geografové, historikové, historičtí geografové, historikové umění, krajinní ekologové a další a další odborníci. Hledají na mapě nejrůznější údaje o krajině Čech na počátku 18. století,……

Nový bankovní účet

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OSČLP má nově zřízen bankovní účet č. 2100178075/2010.
Na účet budou shromažďovány finanční prostředky z členských příspěvků, sponzorských darů a výnosů z akcí sdružení. Prostředky budou využívány výhradně na financování veřejně prospěšných akcí sdružení.

Dětský den 2011

3-bezvetri
9.30 58.ročník Regaty Polesí o putovní pohár
– Zahájení závodů lodí (organizace M. Šmídová, megafon daroval P. Zázvorka)
– Závody RC modelů motorových lodí, putovní pohár věnoval V. Šmíd,
– V obou hlavních soutěžích získala při velmi dobré účasti (přes 30 lodí) vítězství rodina Jiřího Poupy z Polesí.
– Zvláštní kategorii vytvořil A. Krupa RC modelem plachetnice, s RC řízeným kormidlem, která tak doplula mezi plachetnicemi první, i když nemohla Pohár získat, protože neměla soupeře..
10.30 Dětské soutěže – Putování za Lužhourem  (K. Jakešová)
Rodiče a děti řešily úkoly s ekologickým zaměřením (poznávání přírodnin, třídění odpadu, představivost, kresba Lužhoura, pohybové aktivity, běh rodičů s dětmi, závody dětí v běhu). Výsledkem soutěží byla kromě jiného galerie Lužhourů, který se jako malý trpaslík z Hvozdu, znalec léčivých bylin a pán Lužických hor stává stále populárnějším nejen mezi nejmenšími v Polesí.. S paní starostkou bylo dojednáno datum, kdy dojde k jednání členů výboru na obecním zastupitelstvu ohledně dalších aktivit v Polesí a Černé Louži (v pondělí 5.9.2011 v 10 hod.)….